Coaching i rozwijanie podwładnych

 • Systematyzacja procesu rozwijania podwładnych.
 • Ćwiczenie umiejętności wspierania i motywowania podwładnych do rozwoju.
 • Doskonalenie umiejętności definiowania problemów podwładnych z ich perspektywy.
 • Ćwiczenie sposobów rozwiązywania problemów wraz z podwładnymi.
 • Definicja i typy coachingu?
  • ciągły proces poprawy
  • wzory dobrych "coachów"
 • Style wspierania pracowników w rozwoju:
  • cztery style
  • potrzeby naszych podwładnych
 • Techniki aktywnego i biernego słuchania:
  • komunikacyjne umiejętności wspierania
  • techniki - typy komunikatów
  • przyjmowanie perspektywy podwładnego
 • Budowanie zaufania.
 • Etapy rozmowy coachingowej.
 • Definiowanie problemu z perspektywy podwładnego:
  • definiowanie problemu z perspektywy podwładnego
  • rola kierownika
 • Docieranie do przyczyn problemu:
  • rodzaje przyczyn
  • ustalenie głębokości analizy
 • Ustalanie planu rozwoju pracownika:
  • cechy poprawnego planu
  • podział odpowiedzialności za zadania
  • monitoring a kontrola
  • empowerment
 • Uzgadnianie celów rozwojowych:
  • wspólne wytyczanie celów
  • cele indywidualne a potrzeby firmy

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane