Asertywność

 • Poznanie zasad asertywności – rozróżnianie typów zachowań.
 • Autodiagnoza – poznanie swoich silnych i słabych obszarów w zachowaniu asertywnym.
 • Ćwiczenie technik – umiejętności asertywnej odmowy, prośby, informacji zwrotnej, wymiany poglądów.
 • Analiza sposobów radzenia sobie z emocjami.
 • Definicja pojęcia asertywność?
  • rozróżnianie zachowań (asertywność a agresja i uległość)
  • dlaczego warto być asertywnym?
  • koncepcje asertywności
  • warunki asertywności
 • Rozpoznawanie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych:
  • autodiagnoza własnych silnych i słabych obszarów
  • jak rozpoznać asertywność - zachowania niewerbalne, słowa klucze
 • Docenianie:
  • wyrażanie uznania
  • dawanie i przyjmowanie pochwał
  • formułowanie pochwał
  • ćwiczenie chwalenia i bycia chwalonym
 • Konstruktywna krytyka:
  • udzielanie negatywnych informacji zwrotnych
  • różnica między krytykowaniem a konstruktywną krytyka
  • przyjmowanie negatywnych informacji zwrotnych
  • reagowanie w sytuacji niezrozumiałej lub niesprawiedliwej krytyki
 • Techniki asertywne:
  • zdarta płyta
  • demaskowanie aluzji
  • konkretyzowanie
 • Wyrażanie opinii:
  • asertywna wymiana poglądów
  • wyrażanie swoich przekonań i opinii
  • bariery przed wyrażeniem własnego zdania
 • Egzekwowanie ustaleń:
  • proszenie i egzekwowanie, gdy nie mam władzy formalnej
  • sposoby przekraczania wewnętrznych przeszkód
 • Odmawianie:
  • umiejętność powiedzenia „nie”
  • ćwiczenie stanowczości
  • granice odmawiania
 • Gniew:
  • techniki radzenia sobie z gniewem
  • sposoby wyrazania gniewu
  • asertywne reagowanie w sytuacji ataków i manipulacji
 • Wewnętrzny krytyk:
  • techniki radzenia sobie z własnymi barierami

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane