Prowadzenie zebrań

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania firmą poprzez prowadzenie efektywnych narad i zebrań
 • Posługiwanie się zebraniem, jako narzędziem zwiększającym zaangażowanie i współuczestnictwo pracowników
 • Poznanie i przećwiczenie technik sprawnego prowadzenia zebrań.
 • Po co prowadzimy zebrania?
  • kiedy prowadzić – kiedy nie prowadzić zebrania?
 • Co złego dzieje się na zebraniach?
  • proces - (przebieg) zebrania
  • meritum -  (treść)
 • Rodzaje zebrań:
  • informacyjne – problemowe – decyzyjne
 • Przygotowanie zebrania:
  • określanie celu zebrania
  • przygotowanie treści
  • przygotowanie aktorów
 • Układanie agendy zebrania:
  • przedstawianie agendy
 • Etapy efektywnego zebrania.
 • Zebrania informacyjne – jak przekazywać informacje? 
  • jak przekazywać dane?
  • jak przekazywać informacje niepomyślne?
  • jak wprowadzać zmianę?
 • Zebrania decyzyjne:
  • kryteria doboru procedury podejmowania decyzji
  • angażowanie podwładnych w podejmowane decyzje
 • Zebrania problemowe – wprowadzanie ulepszeń:
  • techniki "problem solving"
 • Role pełnione na zebraniu:
  • rola kierownika / decydenta
  • zarządzanie procesem, zapis informacji, podejmowanie decyzji, uczestniczenie
 • Facylitacja – moderowanie zebrania:
  • rola moderatora – zachowania moderatora
 • Trudne sytuacje – trudni ludzie:
  • techniki prewencji i interwencji

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane