Współpraca z klientem kluczowym

 • Rozwój umiejętności budowania długotrwałej relacji z klientem.
 • Ćwiczenie technik komunikacji i budowania relacji z grupami nacisku u klienta.
 • Przygotowywanie argumentacji pokazującej korzyści z utrzymania współpracy.
 • Planowanie działań wyprzedzających powstawanie groźnych problemów we współpracy.
 • Handlowa obsługa klienta:
  • specyfika rynku recesyjnego
  • dynamika relacji dostawca-klient instytucjonalny
  • rodzaje sygnałów niezadowolenia – objawy, interpretacje, konsekwencje
  • etapy zmiany dostawcy
 • Zbudowanie lojalności klienta:
  • struktura decyzyjna stałego klienta instytucjonalnego
  • Customer Satisfaction Index a rozproszone sygnały potencjalnych problemów
  • analiza grup wpływu
  • tworzenie kanałów komunikacji wzajemnej z grupami nacisku
  • wyprzedzanie pojawiania się istotnego niezadowolenia – lokalizacja problemu
 • Komunikacja z różnymi grupami wpływu:
  • typy komunikacyjne
  • dostosowanie stylu komunikowania klienta
  • planowanie spotkań (preteksty i agendy) z różnego typu partnerami
  • co i jak mówić w trakcie spotkania
 • Prowadzenie działań prewencyjnych:
  • etapy działań wyprzedzających
  • jak nie wywoływać niepokoju u klienta – pozytywne definiowanie celów podejmowanych działań
  • zbieranie informacji z grup wpływu bez urażania głównego kontaktu
  • dostarczenie informacji i argumentacji na użytek decydenta (głównego kontaktu)
 • Taktyki zbierania i prezentowania informacji o problemach:
  • działania interwencyjne (gdy pojawił się problem)
  • przygotowanie informacji o problemie i jego rozwiązaniu – dostosowanie do potrzeb głównych grup nacisku
 • Prezentowanie osiągnięć we współpracy:
  • funkcja prezentowania osiągnięć
  • dostarczenie danych i uzasadnień do argumentacji porównawczej

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane