JACEK WOŹNIAK

Współzałożyciel (1990) i trener PDC Consensus.
Wykształcenie: Doktor nauk społecznych (specjalizacja – jakościowa metodologia badań społecznych), socjolog, matematyk – od 23 lat trener zawodowy.
Dotychczasowe doświadczenie: Wykładowca uniwersytecki (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej oraz Uniwersytet Warmińsko -Mazurski). Konsultant w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Współzałożyciel i trener Ośrodka Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów Uniwersytetu Warszawskiego (szkolenia w zakresie negocjacji dla przemysłu, związków zawodowych, administracji państwowej i organizacji pozarządowych, we współpracy z partnerami międzynarodowymi w latach 1989-1994).

Współpraca międzynarodowa: projekty szkoleniowo-konsultacyjne we współpracy z US AID, Environmental Protection Agency Stanów Zjednoczonych, World Wildlife Fund, oraz Bankiem Światowym (dotyczące negocjacji i rozwiązywania konfliktów w Polsce i krajach Europy Centralnej).

Prowadził projekty dla: Specjalizacja w zakresie szkoleń dotyczących negocjacji, zarzadzania zasobami ludzkimi i top managementu. Warsztaty trenerskie i warsztaty przygotowujące do prowadzenia modułów korporacyjnych prowadzone przez trenerów międzynarodowych z takich firm jak: CDR (US - negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów - 1990-1994), Fiat Auto/Isvor (moduły menadżerskie i sprzedażowe - 1994-1997), Ford Motor (moduły menadżerskie - 1994), Levi Strauss (moduły menadżerskie i kulturowe - 1994-1996), Melrose (Anglia - ogólne i moduły menadżerskie - 1994-1995), Training Associates (US - mediacje, facylitacje- 1991).

Współpraca nad opracowywaniem programów szkoleniowych dla wszystkich klientów firmy.

Liczba dni szkoleniowych: około 1000 (średnio 90-100 dni rocznie przez 12 lat).

Pasje: kultura Azji Południowo -Wschodniej