Pokolenie Y

Generacja Y lub Generacja Milenium to pokolenie dwudziestokilkulatków, którzy weszli w dorosłe życie w nowym stuleciu a więc ludzi wychowywanych „od zawsze” w świecie nowych technologii. Przedstawiciele tej grupy nie znają życia bez komputera, nie potrafią funkcjonować bez smartfonu czy internetu, w którym odnajdują odpowiedzi na wszystkie pytania i tworzą co raz to nowe wirtualne społeczności.

W większości są to osoby świetnie wykształcone, mówiące w kilku językach, znające swoją wartość na rynku pracy i przekonane, że prędzej czy później odnajdą dla siebie odpowiednią posadę.

Jest to grupa obecnie zatrudniana, a zarządzanie nią stanowi duże wyzwanie dla managerów.

Dzisiejszy Y-grek w przeciwieństwie do starszych pokoleń zna doskonale swoją wartość i ma świetnie opracowaną sztukę autoprezentacji oraz zbyt wysokie wymagania względem wynagrodzeń.

Młodzi oczekują elastycznych godzin pracy, ponieważ przykładają o wiele większą wagę do życia osobistego i realizacji swoich marzeń oraz planów poza miejscem zatrudnienia. To dynamiczni ludzie, otwarci, tolerancyjni i gotowi do ciągłego dalszego rozwoju. Potrafią wykonywać kilka zadań w jednym czasie, a dzięki umiejętności natychmiastowego pozyskiwania informacji, podzielności uwagi, wielozadaniowości, Y-greki są w stanie skutecznie i w bardzo krótkim czasie wykonać polecenia przewidziane na odległy termin.

Z drugiej strony słabo radzą sobie z wyszukiwaniem informacji poza internetem i niestety w ich przypadku powiedzenie, że „jeśli nie ma czegoś w sieci, znaczy, że nie istnieje” sprawdza się w stu procentach.

Y-greki charakteryzuje szybkie tempo życia, możliwość szybkiej komunikacji, przemieszczania się oraz robienia kilku rzeczy jednocześnie przez co nie akceptują rutyny.

Swoich zwierzchników traktują jak nie przełożonych, ale równych sobie pracowników, tyle że z większym doświadczeniem i szerszymi kompetencjami.

W przeciwieństwie do starszego pokolenia, regularnie oczekują wyrazów uznania i stymulacji do dalszego działania. Potrzebują częstej informacji zwrotnej, czy właściwie wykonują powierzone im zadania, a wszelkie zmiany przyjmują z otwartymi ramionami traktując je jako stan naturalny. Pomimo tego, często potrzebują prowadzenia za rękę, ponieważ rozwiązywanie problemów mniej standardowych, stwarza im wiele problemów.

Dzisiejsza kadra zarządzająca to przedstawiciele pokolenia X czyli 40 i 50-latków, którzy swoje kompetencje zdobywali w zupełnie „innej rzeczywistości”, przypadającej na lata 80-te i 90-te, a narzędzia kierowania które posiadają nie zawsze przekładają się już na sprawne funkcjonowanie młodszego zespołu. Pracownicy starszego pokolenia postrzegają pracę jako wartość samą w sobie, a droga do sukcesu prowadzi nie tylko przez dobre wykształcenie, ale również silne zaangażowanie, dlatego też praca po godzinach kosztem życia prywatnego nie stanowi dla nich żadnego problemu.

Zderzenie dwóch różnych pokoleń w jednej firmie rodzi nowe trendy oraz wyzwania, co ma ogromny wpływ na zmiany w kulturach organizacyjnych

Nie chodzi tu, by zaklasyfikować pokolenia pod względem rocznikowym, nie wszyscy bowiem, którzy urodzili się w latach 80-tych czy 90-tych, będą utożsamiać się z opisywanym pokoleniem, ale raczej o zwrócenie uwagi na nowe tendencje, które mają ogromny wpływ na obecny rynek pracy.

W Polsce niestety w dalszym ciągu niewiele firm wie jak przyciągnąć, zatrzymać i w pełni wykorzystać zasoby pracowników nowej generacji.

Zjawisko to potęguje również przepaść pokoleniowa, która zrodziła wiele mitów oraz uprzedzeń w stosunku do młodych, co skutecznie utrudnia efektywne funkcjonowanie w jednym zespole.

Aby wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, zespół naszych trenerów na podstawie analizy przekrojowej dotyczącej Generacji Y wyszczególnił najważniejsze cechy młodych pracowników:

Zalety Generacji Y

 • dobrze wykształceni
 • pewni siebie i swoich kompetencji
 • kreatywni
 • doskonale znają nowoczesne technologie
 • szybko zbierają dane
 • mają oryginalne pomysły
 • tolerancyjni
 • lubią pracę zespołową
 • cenią wszelkie innowacje

Wady Generacji Y

 • mają wygórowane oczekiwania
 • nie uznają autorytetów
 • nie przywiązują się do pracodawcy
 • niecierpliwi
 • nie lubią zebrań
 • szybko się nudzą
 • egocentryczni
 • rywalizacyjni

W związku z tym managerowie powinni brać pod uwagę wszystkie cechy, które charakteryzują generację młodych pracowników, uwzględniając ich sposób działania, pogląd na świat ambicję oraz wartości i nie tylko naleźć wspólny mianownik potrzebny do funkcjonowania w jednej organizacji ale również jak najlepiej wykorzystać ich potencjał.

Bez wdrożenia konkretnych działań z obszaru kierowania,  motywowania oraz komunikacji nawet najbardziej doświadczony manager nie będzie mógł efektywnie zarządzać, młodym zespołem.

Dlatego też proponujemy następujący pakiet działań skierowany nie tylko dla kadry zarządzającej, ale również dla wszystkich pracowników, również tych najmłodszych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę.

Grywalizacja
Z uwagi na fakt, iż pokolenie Y wychowane zostało na grach komputerowych i reguły nimi rządzące są oczywistym elementem ich rzeczywistości, Grywalizacja znajduje zastosowanie w takich obszarach jak: motywowanie, zwiększenie efektywności pracowników oraz modyfikacja ich zachowań.

Jest to zatem planowe zastosowanie technik i mechanizmów wykorzystywanych podczas tworzenia gier we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, co młodzi pracownicy przyjmują jako naturalny element ich służbowych obowiązków.

Młodych pracowników cechuje min. nie tylko otwartość na wszystkie nowe technologie ale też przekonanie o własnej wyjątkowości i brak samokrytycyzmu względem swoich kompetencji. Grywalizacja stwarza im szanse na wykazanie, że w danych dziedzinach mogą być lepsi od innych i w szybkim czasie udowodnić swoją wartość i atrakcyjność na tle całego zespołu. Dzięki temu z zapałem angażują się w realizacje celów i zadania oparte na regułach gier, gdzie mogą również szybko uzyskać informację zwrotną na temat jakości wykonanych zadań, niż w przypadku tradycyjnych metod zarządzania.

Proponujemy więc stworzenie skutecznego programu działań grywalizacyjnych, opartego na oczekiwaniach wszystkich uczestników, tak by precyzyjnie wspierać cele zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Coaching
Jako wsparcie i inspiracja do dalszego rozwoju swoich umiejętności lub osiągnięcia wyznaczonych celów dla wszystkich pracowników- zarówno managerów jak i osób rozpoczynających dopiero swoją karierę w organizacji.

Jest to proces, który obejmuje precyzyjnie skonstruowany plan rozwoju, odkrywa możliwości do wypracowywania nowych rozwiązań w praktyce oraz wspólne wnioski z dokonanych obserwacji

Testy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Specjalistyczne narzędzia badawcze, oceniające takie kompetencje jak: stopień motywacji pracownika, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, konfliktu, badamy potencjał zawodowy czy inteligencję emocjonalną.

Jak zarządzać generacją Y?

2- dniowe warsztaty dla kadry managerskiej

poznaj szczegóły

Komunikacja międzypokoleniowa

2-dniowe warsztaty dla pracowników generacji X i Y

poznaj szczegóły

„Moje aspiracje- czyli: Ja dziś i Ja jutro”

2- dniowe warsztaty dla młodych pracowników

poznaj szczegóły

Work-Life Balance- czyli pracuj aby żyć”

2- dniowe warsztaty dla wszystkich pracowników

poznaj szczegóły