„Moje aspiracje- czyli: Ja dziś i Ja jutro”

2- dniowe warsztaty dla młodych pracowników

Pobierz w PDF
 • Bilans kompetencji; analiza mojego potencjału zawodowego
 • Rozwój myślenia o wykorzystaniu możliwości rozwojowych, jako narzędzia kształtowania kariery zawodowej
 • Analiza priorytetów oraz sposobów ich wdrażania w codzienną praktykę. Rozwój osobistej efektywności
 • Doskonalenie technik przeorganizowania, planowania i motywowania siebie
 • Nabycie umiejętności efektywnego współdziałania z innymi w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przełożonego
 • Wypracowanie indywidualnych planów działa
 • Diagnoza moich silnych i słabych stron w kontekście potencjału zawodowego; z użyciem specjalistycznych testów diagnostycznych; poziom motywacji, działanie w stresie itp.
 • Poznanie swoich silnych i słabych stron. Rola obszarów kluczowych dla planowania dalszego rozwoju
 • Jakie są moje priorytety? Co chcę osiągnąć w różnych perspektywach czasowych; konflikty priorytetów; jak sobie z nimi radzić?
 • Wypracowanie ścieżki osiągnięcia przykładowego celu
 • Bilans czasu; na czym warto oszczędzać czas? Złodzieje czasu; na co schodzi mój dzień?
 • Układanie kalendarza- plany krótko i długofalowe
 • Różnicowanie pilnych i ważnych zajęć; kryteria pilności
 • Jak reorganizować swoje działania by być bardziej efektywnym?
 • Jak dostosować się do wzrastających oczekiwać otoczenia? Jak wyznaczyć granice?
 • Style organizowania współpracy z szefem. Silne i słabe strony poszczególnych stylów
 • Czym jest delegowanie? Poziomy delegowania i ich wykorzystanie w uzyskiwaniu okazji rozwojowych
 • Analiza najczęstszych barier w przyjmowaniu delegowanych zadań. Sposoby ich przekraczania
 • Aktywność osoby otrzymującej delegowane zadania. Proszenie o delegowane o zadania
 • Zarządzanie relacjami z innymi; umiejętność odmawiania jako forma ochrony własnych priorytetów
 • Jak współpracować z innymi? proszenie o pomoc, naleganie na otrzymanie obietnic, wymaganie obiecanej jakości pracy
 • Techniki komunikacji asertywnej; różnice między uległością, agresją i asertywnością
 • Realizacja celów w sytuacji współpracy bez prowokowania konfliktu
 • Stworzenie indywidualnego planu działań do realizacji wyznaczonych celów

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane