Organizacje szkoleń

Szkolenia w sali

1. MIEJSCE

Szkolenia mogą być prowadzone w dowolnym miejscu organizowanym przez naszego klienta lub przez nas. Dysponujemy listą obiektów (sal szkoleniowych, ośrodków) na terenie całej Polski, w różnych przedziałach cenowych. 
Posiadamy także własną (10-12 osobową) salę szkoleniową w Warszawie przy ul. Kurhan 20/11, na Ochocie.

2. CZAS

Czas trwania szkolenia zamkniętego uzgadniany jest z naszym klientem. Najczęstszą formą jest 7-8 godzinny dzień pracy, z godzinną przerwą obiadową i dwoma 15-minutowymi przerwami kawowymi. Możliwe są także inne warianty, dogodne dla naszego klienta (w tym też np. 1-dniowe szkolenia, 4-5 godzinne sesje wieczorne).

3. WIELKOŚĆ GRUPY

Optymalna wielkość grupy przy szkoleniu zamkniętym wynosi 8 - 14 uczestników, ze względu na warsztatowy charakter zajęć. Do uzgodnienia są jednak grupy mniejsze lub większe. Minimalnie sugerujemy grupę 5-osobową. Przy grupach większych niż 16 osób proponujemy podział na podgrupy, które mogą być prowadzone równolegle. 

4. MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Uczestnicy warsztatów otrzymują skrypt zawierający informacje poruszane na szkoleniach oraz wybrane materiały uzupełniające. Na potrzeby programu konstruowane są ćwiczenia (scenki, case studies, ćwiczenia papier-ołówek, dłuższe symulacje, itp.) opisujące przypadki rzeczywiste lub zbliżone do rzeczywistości uczestników.
Na życzenie naszego klienta opracowujemy (w ramach oddzielnej umowy) także materiały filmowe i manuale operacyjne dla przedstawicieli Firmy, zawierające szczegółowy opis procedur postępowania w kontakcie z klientem, w tym podczas sytuacji trudnych. Manual może stanowić znakomity materiał do szkolenia nowych pracowników.
    
Czas trwania szkolenia zamkniętego uzgadniany jest z naszym klientem. Najczęstszą formą jest 7-8 godzinny dzień pracy, z godzinną przerwą obiadową i dwoma 15-minutowymi przerwami kawowymi. Możliwe są także inne warianty, dogodne dla naszego klienta (w tym też np. 1-dniowe szkolenia, 4-5 godzinne sesje wieczorne).

Szkolenia w terenie

1. MIEJSCE

Zajęcia mogą być prowadzone w każdym rodzaju zalesionego terenu - z wykorzystaniem lasów, obszarów wodnych, czy też skałek. Mamy do zaproponowania kilka atrakcyjnych miejsc w całej Polsce.

2. PODZIAŁ NA GRUPY

Grupa uczestników jest dzielona w trakcie szkolenia na zespoły o różnej wielkości - dwa lub trzy, w zależności od ćwiczenia. Skład zespołów jest zmieniany przy każdej sesji. Jeśli podział na grupy ma być inny niż losowy, prosimy o wcześniejsze podanie nam kryteriów podziału. Sesje są wspólnie rozpoczynane i podsumowywane w całej grupie.

3. TRENERZY

Każdy zespół 6 - 8 osobowy prowadzony jest przez trenera merytorycznego, który towarzyszy w zajęciach i omawia z grupą wnioski płynące z ćwiczeń. 
Zajęcia na wysokościach są asekurowane i prowadzone są przez zespół z kwalifikacjami taterniczymi. Zespół taterniczy liczy 7-10 osób (w zależności od terenu, rodzaju dobranych ćwiczeń i wielkości grupy).

4. UBEZPIECZENIA

Przy zajęciach o charakterze terenowym prosimy naszego klienta o ubezpieczenie grupy. Trenerzy i firma PDC Consensus posiada ubezpieczenie OC. 
Co jeśli będzie niepogoda?

5. CO JEŚLI BĘDZIE NIEPOGODA?

W zależności od decyzji naszego klienta, część sesji może być w dalszym ciągu prowadzonych w plenerze; część może być zastąpiona sesją wewnętrzną. Nasz zespół trenerski ma przygotowany alternatywny program, realizujący tę samą tematykę w oparciu o ćwiczenia (zabawy) prowadzone w sali. Warto rozważyć możliwość wynajęcia sali w ośrodku, w razie niesprzyjającej pogody. 
Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem list z informacją, co powinni mieć ze sobą (ubiór, itp.), aby się czuć jak najwygodniej w trakcie zajęć - w tym też, jeśli pogoda będzie niesprzyjająca.