Działania poszkoleniowe

Wzmacnianie efektywności szkoleń:

Z naszych analiz efektywności szkoleń warsztatowych wynika, że działania uczestnika, związane z doskonaleniem własnych umiejętności nie powinny być kontynuowane po zakończeniu szkolenia. Mniej niż połowa uczestników szkoleń po powrocie do codziennej pracy świadomie wprowadza i testuje w praktyce techniki i narzędzia, jakich nauczyli się podczas szkolenia.

Proponujemy więc działania poszkoleniowe, skierowane do uczestników naszych warsztatów, mające na celu ukierunkowanie i zmotywowanie do wdrażania najistotniejszych elementów szkolenia w codzienną pracę przez co najmniej miesiąc. Proponowaną formą takich działań mogą być specjalne zadania poszkoleniowe, wysyłane uczestnikom w formie mailowej. 

Uczestnik, aby zrealizować zadanie, powinien zaplanować sobie i przeprowadzić działanie, wykorzystując wybrany element szkolenia, a następnie poinformować nas o realizacji zadania za pomocą specjalnego formularza. W ten sposób uczestnik wdraża nabyte umiejętności, wykorzystując je w codziennej praktyce zawodowej. Z otrzymanych raportów możemy sporządzić sprawozdanie dla klienta, opisujące ilościowo i jakościowo stopień realizacji tych zadań.