Zasady współpracy

Etapy współpracy

1
Wstępne ustalenie celów i zakresu szkoleń z Państwa przedstawicielem. Zapoznanie się ze strukturą i celami firmy oraz zdobycie niezbędnych   informacji o uczestnikach szkoleń.

2
Sformułowanie przez zespół trenerów PDC Consensus, który będzie z Państwem współpracował w dalszych etapach, zarysu projektu szkoleniowego. Akceptacja wstępnego projektu przez Państwa przedstawicieli.

3
Badanie potrzeb szkoleniowych
Przeprowadzenie cyklu spotkań z przedstawicielami firmy oraz z uczestnikami szkoleń, mających na celu:
zdobycie informacji dotyczących kontekstu umiejętności, które będą rozwijane oraz kultury i języka organizacji
sprecyzowanie umiejętności, które będą ćwiczone - wyodrębnienie zachowań stanowiących przyczynę występowania najczęstszych problemów  lub tych, które mamy zamiar nauczyć, rozwijać;
analizę potencjalnych źródeł trudności, których objawem są niepożądane postawy i dobór treści nakierowanych na postawy do ewentualnej zmiany;
opracowania ćwiczeń odnoszących się do realiów pracy uczestników;
pozyskanie zaangażowania uczestników w projekt szkoleniowy poprzez określenie, jakie tematy oraz jakie formy pracy, z perspektywy uczestników, będą najbardziej użyteczne podczas szkolenia

4
Przygotowanie i przedstawienie Państwu do akceptacji projektu szkoleniowego ze szczegółowymi programami szkoleń i ćwiczeniami.

5
Przeprowadzenie pierwszego szkolenia z cyklu.

6
Ocena szkolenia "pilotażowego". Wprowadzanie modyfikacji uwzględniających informacje od uczestników oraz Państwa obserwacji. Realizacja projektu szkoleniowego. Prowadzenie bieżącej oceny i analizy szkoleń.

7
Prowadzenie analizy dalszych potrzeb szkoleniowych w trakcie trwania cyklu szkoleniowego. Opracowanie propozycji następnych szkoleń.

8
Ocena długofalowej efektywności przeprowadzonych szkoleń i działania wzmacniające efekt szkolenia.