Coaching

Cele coachingu
Coaching jest procesem, którego celem jest wspieranie w rozwoju oraz dawanie pracownikowi (lub managerowi) okazji i szansy do rozwoju swoich umiejętności.
Coaching jest zatem, czymś więcej, niż treningiem, jest on raczej inspirowaniem do działania; zachęcaniem do dalszego rozwoju.

Proces coachingu
Proces coachingu obejmuje pracę nad konstruowaniem planów rozwoju, stwarzaniem możliwości do wprowadzenia nowych rozwiązań w praktyce, wspólną ocenę dokonanych prób oraz wnioski z dokonanych obserwacji.

Metody coachingu

  • Wdrażanie umiejętności nabytych w trakcie przeprowadzonego wcześniej szkolenia.
  • Analiza realnych problemów uczestnika coachingu.
  • Przekraczanie przez pracownika napotkanych trudności.
  • Ćwiczenie wybranych kompetencji.Mini scenki, analiza przypadków

Typy sesji coachingowych
Coaching menedżerski jest wsparciem, jakiego menedżerowi, udziela zewnętrzny konsultant lub osoba z wewnątrz firmy, odpowiednio przygotowana do tej roli. Ta metoda jest wykorzystywana najczęściej w sytuacjach, w których dana osoba przygotowuje się do objęcia kluczowego stanowiska w firmie, lub zwiększa zakres swoich obowiązków.
Coaching handlowców sprawdza się szczególnie w tych sytuacjach, w których praca danego pracownika pozbawiona jest elementu stałego nadzoru (np. przedstawiciele handlowi). Dzięki krótkim sesjom - spotkaniom, okresowemu towarzyszeniu w pracy handlowca, odpowiednio przygotowany menedżer sprzedaży w krótkim okresie czasu może spowodować, że jego podwładny będzie bardziej angażował się w pracę, będzie mu ona przynosiła satysfakcję oraz realizowane będą określone przez firmę standardy. Pracownik poddany coachingowi poczuje się dowartościowany, a dzięki uzyskiwanej informacji zwrotnej będzie mógł stale doskonalić swoje zawodowe kompetencje.

Organizacja coachingu

  • Sesje coachingowe prowadzone są indywidualnie lub – rzadziej – w bardzo małych 3-4 osobowych grupach
  • Spotkania coachingowe są prowadzone w miejscu organizowanym przez naszego klienta, w firmie, najlepiej na stanowisku pracy osoby biorącej udział w coachingu.
  • Czas trwania sesji coachingowych uzgadniany jest z naszym klientem.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo propozycję szkolenia przeznaczonego dla przyszłych coachów, konsultacje z zakresu coachingu menedżerskiego i sprzedażowego.