Metody prowadzenia zajęć

Szkolenia prowadzimy aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności. Posługujemy się takimi metodami jak:

  • krótkie ćwiczenia (gry, minisymulacje), wprowadzające temat;
  • krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia;
  • kwestionariusze autodiagnozy pomagające określić swój potencjał w danym obszarze;
  • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach;
  • scenki ćwiczące umiejętności, rejestrowane kamerą a następnie wspólnie analizowane;
  • filmy (lub fragmenty filmów) ilustrujące zagadnienie, stanowiące punkt wyjścia do wspólnej dyskusji;
  • plenarne dyskusje grupowe analizujące kryteria działań i ich możliwe konsekwencje; 
  • dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności;
  • krótkie ćwiczenia zabawowe, integrujące, odprężające i rozluźniające atmosferę.