Work-Life Balance- czyli pracuj aby żyć”

2- dniowe warsztaty dla wszystkich pracowników

Pobierz w PDF
 • Odnalezienie równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym
 • Nabycie umiejętności zarządzania swoim czasem
 • Zwiększenie swojej efektywności w pracy poprzez optymalne planowanie czasu i realizacji powierzonych zadań
 • Wypracowanie technik skutecznej komunikacji w tym techniki asertywne; proszenie, egzekwowanie ustaleń, odmawianie, wyznaczanie granic
 • Poprawa jakości relacji służbowych poprzez wypracowanie zasad skutecznej komunikacji
 • Nabycie umiejętności zarządzania stresem i poznanie prostych sposobów relaksacji
 • Zrozumienie własnych potrzeb i celów oraz świadome zarządzanie czasem w życiu zawodowym i prywatnym. Jakie są moje priorytety?
 • Jak zoptymalizować efektywność poprzez zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy
 • Analiza swojego czasu i obszarów, w których można go oszczędzać; eliminacja „złych nawyków”
 • Rozpoznanie zużycia czasu; bilans: na co schodzi mój dzień? Na czym warto oszczędzać zużycie czasu?
 • Adekwatność nakładów czasu pracy do pożądanego efektu
 • Kiedy reorganizować swoje działania i co jest konieczne, by osiągnąć lepszą efektywność?
 • Planowanie swojego czasu; narzędzia planowania na piśmie: układanie kalendarza, plakaty, mapy etc.
 • Techniki zwiększające rzeczowość komunikacji w tym: parafraza, klaryfikacja i podsumowanie
 • Rozpoznawanie i doprecyzowanie potrzeb informacyjnych słuchacza. Precyzyjne konstruowanie komunikatów; rodzaje pytań i ich funkcje
 • Radzenie sobie z emocjami; techniki uspokajania się i dystansowania. Sposoby okazywania empatii i pozytywne formułowanie komunikatów.
 • Czym jest asertywność? Rozróżnianie zachowań: uległych, asertywnych i agresywnych. Jak rozpoznać asertywność?; słowa klucze.
 • Narzędzia asertywnego zachowania; krytyka, prośba i odmowa. Ćwiczenie typowych sytuacji zadaniowych; proszenie o wykonanie zadania, ustalenie terminu, wyrażanie opinii, odmowa
 • Radzenie sobie z własnymi barierami i wypracowanie autoafirmacji w stawianiu celów.
 • Czym jest stres? I jaki jest mój styl radzenia sobie z nim
 • Opanowanie stresu bieżącego; proste ćwiczenia oddechowe i izomeryczne

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane