Komunikacja międzypokoleniowa

2-dniowe warsztaty dla pracowników generacji X i Y

Pobierz w PDF
 • Poznanie cech charakterystycznych generacji Y i generacji X i różnic międzypokoleniowych obydwu grup pracowników
 • Przegląd podstawowych narzędzi i technik komunikacji interpersonalnej
 • Polepszenie komunikacji wśród pracowników, zmniejszenie przepaści międzypokoleniowej i odnalezienie wspólnego mianownika w drodze do podwyższenia konkurencyjności organizacji
 • Nabycie umiejętności używania narzędzi komunikacyjnych w sytuacjach zawodowych oraz diagnoza swoich silnych stron w tym obszarze
 • Profilaktyka konfliktu
 • Czym różni się generacja Y i Generacja X. Różnice mentalne; możliwe źródła konfliktów
 • Mity i uprzedzenia dotyczące generacji Y. Jak je obalić?
 • Jakie są zalety młodego pokolenia?
 • Potrzeby poszczególnych członków organizacji; różnice perspektyw i zapobieganie problemom
 • Jaki jest przepływ informacji w strukturze przy realizacji konkretnych zadań
 • Możliwe bariery komunikacyjne. Jak je minimalizować?
 • Komunikacja niewerbalna i przekaz emocji. Wpływ na ujawnianie i ukrywanie stanu emocjonalnego na współpracę i komunikację w zespole
 • Różnorodność typów komunikacyjnych jako jedna z przyczyn w efektywnym komunikowaniu się; autodiagnoza
 • Poznanie technik efektywnego słuchania. Ćwiczenie technik poznawania i doprecyzowania potrzeb informacyjnych słuchacza
 • Techniki asertywne np. – proszenie o dane, zgłaszanie braku obiecanego raportu. Zwrócenie uwagi na  język, jakim się posługujemy – pozytywne formułowanie problemów i próśb; zachęcanie i motywowanie do współdziałania
 • Trudne sytuacje komunikacyjne; profilaktyka konfliktu; wymiana doświadczeń

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane