Autoprezentacja czyli sztuka kreowania własnego wizerunku

2- dniowe warsztaty dla wszystkich pracowników

Pobierz w PDF
 • Zrozumienie znaczenia autoprezentacji i wpływu na relacje z otoczeniem
 • Nabycie umiejętności kreowania wizerunku i poczucia własnej wartości w tym zasad etykiety biznesowej
 • Poznanie zasad komunikacji niewerbalnej, werbalnej oraz technik komunikacji asertywnej
 • Diagnoza własnego stylu komunikacyjnego, jego potencjału oraz silnych i słabych stron w obszarze asertywności
 • Budowanie własnej wartości poprzez diagnozę mojej osobowości pod kątem zarządzania emocjami i stresem
 • Czym jest autoprezentacja i jaki ma wpływ na nasze otoczenie?
 • Pierwsze wrażenie i co tak naprawdę po nim pozostaje? Jaki ma wpływ na postrzeganie mojej osoby oraz budowanie relacji z otoczeniem
 • Kreowanie wizerunku; co mówi moja postawa? Podstawowe zasady biznesowej etykiety: savoir vivre i dress code.
 • Komunikacja niewerbalna; mowa ciała, wygląd zewnętrzny, gesty mimika, ton głosu, dystans, rekwizyty
 • Ekspresja i kultura języka; praca nad barwą głosu i jego siłą, poprawna artykulacja i akcent, eliminacja wokalizacji pauz
 • Jaki wpływ na nasz głos mają emocje; jak nimi zarządzać?
 • Podstawowe zasady komunikacji werbalnej; co decyduje o zrozumieniu przekazu?
 • Techniki aktywnego słuchania; w tym: parafraza, klaryfikacja, podsumowanie.
 • Rodzaje i funkcje pytań i ich zastosowanie
 • Diagnoza własnego stylu komunikacyjnego- jego silnych i słabych stron oraz określenie możliwości wykorzystania mojego potencjału komunikacyjnego
 • Poznanie zasad asertywnej komunikacji; rozróżnianie zachowań; słowa klucze. Prośba, odmowa, krytyka i reakcja na krytykę jako narzędzia obrony swoich praw i priorytetów
 • Moje silne i słabe strony na mapie asertywności
 • Inteligencja emocjonalna; zarządzanie emocjami i stresem i ich wpływ na kształtowanie moich relacji z otoczeniem
 • Poczucie własnej wartości- moja samoocena; wiara w siebie i swoje możliwości oraz nastawienie na sukces

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane