DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

DINEMO składa się z 33 pozycji, zawierających opisy różnych sytuacji stanowiących źródła emocji. W odniesieniu do każdej sytuacji wymienione są cztery różne sposoby reagowania. Badany za każdym razem wybiera tę reakcję, która jest dla niego najbardziej typowa. Inwentarz pozwala na interpretację wyników w odniesieniu do dwóch skal czynnikowych oraz wyniku ogólnego. Skale wchodzące w skład DINEMO, to: INNI - zdolność do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych ludzi, oraz JA - zdolność do uświadamiania sobie, rozumienia, respektowania i wyrażania własnych emocji.

Autorzy testu: Aleksandra Jaworowska, Anna Matczak, Anna Ciechanowicz, Joanna Stańczak, Ewa Zalewska

Zastosowanie:

Test przeznaczony jest do pomiaru podstawowych komponentów inteligencji emocjonalnej, takich jak zdolności do pozyskiwania przez jednostkę dostępu do własnych i cudzych emocji, respektowania ich i rozumienie ich funkcji, ocenianych na podstawie tego, jak badany interpretuje różne emocjogenne sytuacje i jak skłonny jest na nie reagować. Teoretyczne podłoże prac nad konstrukcją narzędzia stanowiła koncepcja P. Saloveya i J.D. Mayera.

  • o narzędzie poszerzania samoświadomości w programach rozwojowych.
  • jako narzędzie wspomagające wobec coachingu lub/i szkoleń rozwijających kompetencje społeczne