CISS - Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem

CISS - Kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem

CISS składa się z 48 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań, jakie ludzie mogą podejmować w sytuacjach stresowych. Badany określa na 5-stopniowej skali częstotliwość, z jaką podejmuje dane działanie w sytuacjach trudnych, stresowych. Wyniki ujmowane są na trzech skalach: SSZ - styl skoncentrowany na zadaniu; SSE - styl skoncentrowany na emocjach; SSU - styl skoncentrowany na unikaniu. Ten ostatni styl może przyjmować dwie formy: ACZ - angażowanie się w czynności.

Autorzy testu: N. S. Endler, J. D. A. Parker

Polska adaptacjaPiotr Szczepaniak, Jan Strelau, Kazimierz Wrześniewski


Zastosowanie:

  • jako narzędzie w badaniach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy w pewnych,
  • jako narzędzie zwiększania samoświadomości pracowników, pomocne w programach antystresowych,
  • jako uzupełnienie pracy coachingowej lub/i szkoleniowej.