Obsługa klienta

 • Rozwój umiejętności długofalowej współpracy z klientem.
 • Diagnoza własnych silnych stron i ograniczeń w obsłudze klienta.
 • Doskonalenie umiejętności docierania do potrzeb klienta.
 • Ćwiczenie zaawansowanych technik komunikacyjnych.
 • Rola Działu Obsługi Klienta w nowoczesnej firmie:
  • konkurowanie usługami – ciągła poprawa usług – jakość w usługach
  • rola pracowników pierwszej linii – "chwile prawdy"
  • kontakt z klientem jako okazja do zbierania informacji o potencjalnym niezadowoleniu – rozpoznawanie potrzeb niezgłoszonych
 • Budowanie relacji z klientem wewnętrznym:
  • przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Komunikacja werbalna, parawerbalna i niewerbalna:
  • komunikacja niewerbalna
  • dostosowywanie się do klienta
  • przekształcanie informacji technicznych na język zrozumiały dla klienta
 • Rozwiązywanie problemów klientów:
  • zbieranie informacji – identyfikacja problemu – precyzowanie problemu klienta
  • udzielanie informacji o procedurach
  • radzenie sobie przy reklamacjach
 • Techniki przydatne przy trudnej rozmowie:
  • techniki słuchania i język pozytywów
  • rola własnego nastawienia
  • etapy postępowania w trudnych sytuacjach (np. agresywny klient, obwinianie firmy, podważanie procedur firmy)
  • techniki utrzymywania kontroli nad rozmową
 • Komunikacyjne typy klientów:
  • ocena typu klienta
  • potrzeby różnych typów klientów – jak się do nich odnosić?
  • kontrolowanie rozmowy przy różnych typach klientów

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane