Obsługa klienta przez telefon

 • Zrozumienie perspektywy firmy zorientowanej na klienta.
 • Analiza roli handlowców w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.
 • Ćwiczenie umiejętności komunikowania się przez telefon.
 • Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów klientów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Rola Działu Obsługi Klienta we współczesnej firmie:
  • konkurencja usługami – ciągła poprawa usług – jakość w usługach
  • rola pracowników pierwszej linii - "chwile prawdy"
  • kontakt z klientem jako okazja do zbierania informacji o potencjalnym niezadowoleniu – rozpoznawanie potrzeb niezgłoszonych
 • Klient wewnętrzny:
  • przepływ informacji wewnątrz firmy
 • Specyfika komunikowania się przez telefon:
  • rola rozpoczęcia rozmowy
  • składniki komunikacji niewerbalnej, które giną w rozmowie przez telefon
  • rola i znaczenie tonu głosu – praca tonem głosu
 • Język, jakim się posługujemy:
  • rola formy wypowiedzi
  • dostosowywanie się do klienta
  • przekształcanie informacji technicznych na język zrozumiały dla klienta
 • Psychologiczne potrzeby klienta:
  • potrzeby merytoryczne – psychologiczne – proceduralne
 • Typy klientów:
  • ocena typu klienta
  • potrzeby różnych typów klientów
  • kontrolowanie rozmowy przy różnych typach klientów
 • Rozwiązywanie problemów klientów:
  • zbieranie informacji – identyfikacja problemu – precyzowanie problemu klienta
  • rozwiązywanie problemów reklamacyjnych
  • techniki utrzymywania kontroli nad rozmową
 • Potrzeby potencjalnych konsumentów usługi:
  • konsultant jako sprzedawca
  • uświadamianie ukrytych potrzeb
 • Techniki przydatne przy trudnej rozmowie:
  • techniki słuchania i język pozytywów
  • rola własnego nastawienia
  • etapy postępowania w trudnych sytuacjach (np. agresywny klient, obwinianie firmy, podważanie procedur firmy)
  • przekształcenie trudnej sytuacji w okazję – przytrzymywanie klienta

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane