Obsługa reklamacji

 • Doskonalenie technik radzenia sobie z niezadowoleniem klienta.
 • Budowanie lojalności klienta poprzez konstruktywne rozwiązywanie problemów klienta.
 • Ćwiczenie zaawansowanych technik radzenia sobie z emocjami klienta.
 • Doskonalenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami
 • Skarga jako okazja i szansa:
  • formuły proklienckiego zachowania
  • reagowanie na obwinianie
 • Budowanie relacji z klientem:
  • przeformułowywanie problemu
  • unikanie obietnic bez pokrycia
  • przejmowanie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu
  • informowanie o przebiegu sprawy
 • Reagowanie na podważanie procedur firmowych:
  • etapy radzenia sobie z obiekcjami
  • pozytywne formułowanie
  • wyjaśnianie procedur klientowi, w kategoriach korzyści
 • Typowe sytuacje reklamacyjne:
  • przedstawienie typowych sytuacji
  • wypracowanie optymalnych sposobów postępowania w poszczególnych sytuacjach
 • Tworzenie standardów obsługi reklamacji:
  • określanie zachowań pożądanych i niepożądanych
  • wypracowywanie słownictwa obowiązującego przy obsłudze reklamacji
  • stworzenie listy tzw. słów zakazanych, wpływających negatywnie na reakcję klienta
 • Utrzymywanie kontaktu z klientem w czasie rozpatrywania reklamacji:
  • techniki słuchania i język pozytywów
  • przekształcenie trudnej sytuacji w okazję – zatrzymywanie klienta
 • Radzenie sobie z emocjami klientów:
  • oddzielanie warstwy merytorycznej od psychologicznej
  • rola własnej postawy i jej wpływ na komunikację
  • techniki asertywne
 • Radzenie sobie z wyzwaniami – trudni klienci:
  • przyczyny trudnych zachowań klientów
  • etapy postępowania z klientem agresywnym
  • techniki dystansowanie się

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane