Telemarketing

 • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmowy handlowej przez telefon.
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego docierania do potrzeb klienta.
 • Rozwój własnego stylu współpracy z klientem.
 • Ćwiczenie umiejętności poszerzania sprzedaży.
 • Ćwiczenie technik perswazji.
 • Specyfika komunikowania się przez telefon:
  • rola rozpoczęcia rozmowy
  • składniki komunikacji niewerbalnej, które giną w rozmowie przez telefon
  • rola i znaczenie tonu głosu – praca tonem głosu
 • Etapy rozmowy telemarketingowej:
  • nawiązanie kontaktu
  • badanie potrzeb klienta
  • formułowanie oferty
  • pokonywanie obiekcji
  • domykanie rozmowy
 • Korzystanie ze skryptów telemarketingowych:
  • typy skryptów
  • zasady pisania
  • wypracowanie skryptów rozmów
 • Segmentacyjne i psychologiczne typy klientów:
  • rodzaje potrzeb klientów
  • ocena typu klienta
  • skrypty dostosowane do typów klientów
  • kontrolowanie rozmowy przy różnych typach klientów
 • Docieranie do właściwego klienta:
  • struktura sprzedaży instytucjonalnej
  • przekraczanie barier ograniczających dostęp do właściwego rozmówcy
  • dostosowanie języka do zainteresowań i możliwości wpływu rozmówcy
 • Podstawowe techniki sprzedaży:
  • rozpoznawanie poziomu gotowości zakupowej
  • prezentowanie korzyści
 • Domykanie rozmowy z potencjalnym klientem:
  • konkretyzacja ustaleń
  • doprowadzenie do kontynuacji rozmowy
 • Techniki przydatne w trudnych rozmowach:
  • radzenie sobie ze stresem
 • Planowanie i organizacja pracy telemarketera:
  • korzystanie z bazy danych
  • przepływ informacji w firmie
  • organizacja czasu pracy

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane