Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 • Rozumienia perspektywy klienta i jego potrzeb w trudnej sytuacji.
 • Komunikowanie się z klientem ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozmowy telefoniczne.
 • Ćwiczenie umiejętności kontrolowania rozmowy z klientem.
 • Techniki radzenia sobie z emocjami i sytuacjami emocjonalnymi w kontakcie z klientem.
 • Sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie z klientem.
 • Rola działu obsługi klienta we współczesnej firmie:
  • jakość w obsłudze klienta jako przewaga konkurencyjna
  • operacyjna i komunikacyjna rola działu obsługi
  • zarządzanie relacją z klientem jako strategiczne działanie działu
  • sprawność operacyjna działu - dlaczego klienci odchodzą od firmy – "chwile prawdy"
 • Rozumienie potrzeb klienta:
  • rodzaje potrzeb: potrzeby merytoryczne – psychologiczne – proceduralne
  • dobór rozwiązań i indywidualizacja korzyści prezentowanych klientowi
  • dostosowanie języka i argumentacji do potrzeb klienta
  • przekształcanie informacji technicznych na język zrozumiały dla klienta
 • Rozwiązywanie problemów klientów:
  • zbieranie informacji – identyfikacja problemu – precyzowanie problemu klienta
  • słuchanie i okazywanie słuchania
  • rzeczowa komunikacja w sytuacji kontaktu bezpośredniego i telefonicznego
  • specyfika telefonicznej obsługi klienta – kluczowe aspekty w pracy z telefonem
  • techniki utrzymywania kontroli nad rozmową
  • używanie notatek przy obsłudze klienta
 • Rozwiązywanie konfliktów w obsłudze klienta:
  • obiekcje czy zarzuty
  • dwa etapy pracy z zarzutami (konkretyzacja i przeformułowanie)
  • rodzaje i źródła konfliktu
 • Typy klientów:
  • diagnoza typu klienta
  • dostosowanie się do potrzeb różnych typów
  • kontrolowanie rozmowy z różnymi typami klientów
 • Techniki przydatne przy trudnej rozmowie:
  • techniki słuchania i język pozytywów
  • etapy postępowania w trudnych sytuacjach (np. agresywny klient, obwinianie firmy, podważanie procedur firmy)
  • przekształcenie trudnej sytuacji w okazję – zatrzymywanie klienta
 • Radzenie sobie z własnymi emocjami w sytuacji konfrontacji (także w kontakcie telefonicznym):
  • oddzielanie warstwy merytorycznej od psychologicznej
  • rola własnej postawy i jej wpływ na komunikację
  • techniki asertywne
 • Radzenie sobie z wyzwaniami – trudni klienci i trudne sprawy:
  • przyczyny trudnych zachowań klientów
  • zasady postępowania w typowych trudnych sytuacjach

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane