Inteligencja emocjonalna

 • Analiza silnych i słabych stron własnej osobowości.
 • Wykorzystanie emocji w procesie myślenia i podejmowania decyzji.
 • Doskonalenie technik efektywnej komunikacji.
 • Budowanie wspólnoty w ramach realizacji celów organizacyjnych.
 • Definicja pojęcia "inteligencja emocjonalna":
  • składniki inteligencji emocjonalnej
  • znaczenie inteligencji emocjonalnej w poszczególnych zawodach
 • Emocje człowieka:
  • definicja emocji
  • rodzaje podstawowych emocji
  • wpływ emocji na: myślenie, budowanie relacji, podejmowanie decyzji
 • Ekspresja emocji:
  • diagnozowanie i wyrażanie własnych emocji
  • wyrażanie pozytywnych i negatywnych emocji sytuacjach społecznych
  • kontrolowanie emocji
 • Otwartość emocjonalna:
  • reguły społeczne, tworzące bariery w wyrażaniu emocji
  • obawa przed modyfikacją samooceny
  • obawa przed urażeniem
 • Typy osobowości:
  • różnice indywidualne, stałe czy elastyczne
  • rodzaje typologii (klasyczna, Jung, Eynsenck)
 • Autodiagnoza własnego typu osobowości:
  • kwestionariusz autodiagnozy
 • Elementy efektywnej współpracy:
  • różnice indywidualne, jako bariera w komunikacji
  • wpływ typów osobowości na efektywną współpracę
 • Diagnoza typu osobowości współpracownika:
  • obserwacja behawioralna
  • obserwacja leksykalna
 • Wpływ typów osobowości na współpracę w organizacji:
  • komunikacja z różnymi typami osobowości
 • Umiejętność oddziaływania na emocje innych:
  • docenianie
  • konstruktywna krytyka
  • wyrażanie opinii
  • odmawianie

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane