Komunikacja w organizacji

 • Przegląd podstawowych narzędzi i technik komunikacji interpersonalnej.
 • Zwiększenie gotowości słuchania i docierania do przyczyn problemów.
 • Ćwiczenie technik komunikacyjnych w sytuacjach zawodowych.
 • Rola nastawienia w komunikacji:
  • wpływ nastawienia na odbiór informacji
  • różnice percepcji i interpretacji tych samych komunikatów; odróżnianie faktów od interpretacji
 • Bariery komunikacyjne:
  • schemat komunikacji – możliwe zakłócenia na każdym z etapów
  • minimalizowanie zakłóceń – aktywność słuchacza ułatwiająca rozumienie
 • Mowa ciała:
  • rodzaje komunikatów niewerbalnych i ich efektywność.
  • przekaz emocji za pomocą komunikacji niewerbalnej
 • Techniki zwiększające rzeczowość w komunikacji:
  • podstawowe techniki aktywnego słuchania – parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie
  • rozpoznawanie i doprecyzowywanie potrzeb informacyjnych słuchacza
  • rodzaje i funkcje pytań
  • pozytywne formułowanie – komunikowanie pozytywnego nastawienia
  • komunikat "ja" jako narzędzie radzenia sobie w sytuacjach formułowania próśb w sytuacji niehierarchicznej
 • Zwrócenie uwagi na język, jakim się posługujemy:
  • techniki motywowania i zachęcania do współdziałania
 • Konflikt:
  • czym jest konflikt? – spirala konfliktu
  • rodzaje sytuacji konfliktowych – zapobieganie poszczególnym rodzajom konfliktu
  • docieranie do interesów stron i dochodzenie do "win-win"
 • Radzenie sobie z emocjami:
  • rodzaje i źródła emocji
  • techniki uspokajania i dystansowania się
  • sposoby okazywania zrozumienia dla emocji drugiej strony
 • Komunikacja w organizacji:
  • rodzaje formalnej i nieformalnej komunikacji
  • kanały obiegu nieformalnego – przeciwdziałanie "plotkom"
  • wpływ struktury na komunikację – efekt różnego rodzaju struktur przepływu informacji na zaangażowanie, zadowolenie i efektywność
  • komunikacja pomiędzy działami – przepływ informacji w strukturze
  • różnice perspektyw poszczególnych działów – zapobieganie problemom na stykach
  • współpraca z klientami wewnętrznymi
 • Komunikacja z podwładnym:
  • rozmowa indywidualna – briefing – zebranie
  • rola i funkcja zebrań w organizacji
  • techniki zwiększające efektywność zebrań
  • rola briefingu – narzędzia
 • Asertywność:
  • techniki komunikacyjne przydatne w komunikacji niehierarchicznej
  • czym jest – czym nie jest asertywność; odróżnienie od zachowań biernych i agresywnych
  • ćwiczenie technik asertywnych w sytuacjach występowania różnych typów konfliktu, np. proszenie o dane, zgłaszanie braku obiecanego raportu
  • narzędzia asertywnego zachowania – krytyka, prośba, odmowa

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane