Rozwiązywanie konfliktów

 • Zrozumienie dynamiki, przyczyn i przebiegu konfliktu.
 • Ćwiczenie indywidualnych umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju konfliktami.
 • Diagnoza najczęściej występujących konfliktów we własnej organizacji, wypracowanie zaleceń.
 • Definicja pojęcia "konflikt":
  • jak spostrzegamy konflikt
  • pozytywy konfliktu dla zespołu lub organizacji
 • Źródła i rodzaje konfliktów.
 • Dynamika konfliktu:
  • co przyczynia się do spirali konfliktu?
  • analiza strategii radzenia sobie z sytuacją konfliktową
 • Postępowanie przy konfliktach "nierozwiązywalnych":
  • radzenie sobie z konfliktem strukturalnym
 • Style rozwiązywania konfliktów:
  • autodiagnoza preferowanych stylów rozwiązywania konfliktów
 • Komunikowanie się w konflikcie:
  • asertywność - uległość - agresywność
  • narzędzia komunikacyjne przydatne w sytuacji konfliktowej
 • Analiza potrzeb stron konfliktu:
  • pojęcie "wygrana – wygrana"
  • docieranie do interesów
 • Konsensus:
  • kiedy warto dążyć do konsensusowych rozwiązań?
  • techniki konsensusowego rozwiązywania konfliktów
  • rola osoby, która nie jest bezpośrednio uwikłana w konflikt
 • Pomaganie podwładnym w rozwiązywaniu konfliktów:
  • etapy działania kierownika
  • ćwiczenie sytuacji z pracy uczestników
  • analiza najczęściej występujących konfliktów – opracowanie optymalnych strategii ich rozwiązywania

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane