Rozwiązywanie problemów - problem Solving

 • Wzrost rozumienia pojęć "jakości" i "ciągłego ulepszania" oraz procesów z nimi związanych.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy grupy roboczej i lub kierowanie nią.
 • Ćwiczenie technik "problem solving".
 • Rozwój umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów.
 • Proaktywna postawa i innowacyjność w pracy zespołu:
  • mechanizmy pracy zespołowej
  • zespół jako czynnik wpływający na proaktywność jednostki
  • schematyczność myślenia jako efekt oddziaływania grupy - jego funkcje, etapy kształtowania i ograniczenia
  • rozumienie zasad powstawania i trwania schematów.
  • przykłady schematów w naszej organizacji.
 • Usprawnianie działania własnego i zespołu:
  • praktyka
  • reorganizacja
  • katalizatory zmian
 • Przełamywanie schematów myślenia:
  • techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
 • Podejmowanie decyzji
 • Metody korzystania z potencjału zespołu:
  • warunki, w jakich zespół wydobywa i blokuje innowacyjności
  • praca grupowa jako szansa na uzyskanie dobrych jakościowo rozwiązań
  • sposoby korzystania przez zespół z potencjału jednostki
  • wywieranie wpływu przez jednostkę na zespół
 • Organizacja a wdrażanie innowacji:
  • różnice perspektyw w organizacji (priorytety operacyjne i ogólne)
  • różnice potrzeb poszczególnych poziomów
  • role w organizacji a gotowość angażowania się w działania innowacyjne
  • koordynowanie innowacyjności – zbieranie i przepływ informacji niezbędnych dla planowania
 • Przygotowanie do wdrożenia innowacji w życie:
  • obszary działania innowacji
  • przyczyny i skala potencjalnych problemów

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane