Sztuka prezentacji

 • Ćwiczenie umiejętności analizy i doskonalenia indywidualnych stylów występowania na forum.
 • Rozwijanie umiejętności dostosowania prezentacji do potrzeb audytorium.
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania złożonych treści.
 • Wymiary udanej prezentacji:
  • składniki prezentacji
  • struktura prezentacji
 • Autoprezentacja:
  • style zachowań niewerbalnych i ich wpływ na odbiorcę
  • umiejętność "sprzedania" siebie
 • Przygotowanie się do prezentacji:
  • definiowanie celów – co chcę osiągnąć?
 • Analiza audytorium:
  • analiza potrzeb różnych rodzajów odbiorców
  • dobór metod prezentacji do potrzeb słuchaczy
 • Struktura prezentacji:
  • rozpoczynanie – jak przykuć uwagę słuchaczy?
  • konstruowanie swojego wywodu – utrzymywanie uwagi słuchaczy
  • zakończenie – z czym mają wyjść słuchacze?
 • Efektywność różnych form przekazu w prezentacji:
  • rola pomocy audiowizualnych
 • Techniki prezentowania danych.
 • Prezentowanie i reprezentowanie firmy:
  • jak w kilku słowach zainteresować odbiorców naszą firmą?
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach:
  • pytania – atak – podważanie
  • trudni słuchacze – trudne zachowania
 • Radzenie sobie ze stresem:
  • radzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane