Warsztaty dla trenerów

Przygotowanie trenerów wewnętrznych firmy do prowadzenia szkoleń dla pracowników swojej organizacji.
Szkolenie składa się z dwóch części:

 • Szkolenie podstawowe: Przeznaczone dla osób, które jeszcze nie posiadają doświadczeń w prowadzeniu szkoleń. Ćwiczone są: metody prezentacji treści, techniki aktywnych metod nauczania i pracy z grupą, umiejętność konstruowania ćwiczeń, przewidywanie i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Rozwijana jest swoboda w kontaktach z uczestnikami.
 • Szkolenie zaawansowane: Przeznaczone dla osób z doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń, chcących doskonalić swoje umiejętności. Poruszane są takie tematy, jak: sposoby zmiany niekonstruktywnych postaw w organizacji, konstruowanie warsztatu szkoleniowego, prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych, ewaluacja efektywności szkoleń, metody angażowania pracowników w działania szkoleniowe.
 • Analiza potrzeb szkoleniowych:
  • czemu służy szkolenie?angażowanie decydentów i odbiorców szkoleńkonstruowanie narzędzi
 • Konstruowanie warsztatów szkoleniowych:
  • określanie celu szkolenia
  • opracowywanie tematów i metod pracy z grupą
 • Precyzowanie celów szkolenia:
  • czemu służy szkolenie?
  • co ma być osiągnięte?
 • Analiza audytorium.
 • Style uczenia się:
  • różnice percepcyjne i różne style komunikowania się
  • jak trafiać do różnych odbiorców?
  • różnicowanie form pracy na szkoleniu
 • Specyfika uczenia w sytuacji grupowej:
  • utrudnienia przekazu treści w sytuacji grupowej - sposoby przeciwdziałania
  • fazy rozwoju grupy
  • rola trenera w poszczególnych fazach
  • ćwiczenie efektywnego przekazu treści
  • jak konstruować wykład?
  • umiejętność prowadzenia dyskusji grupowej.
 • Zasady komunikowania się w sytuacji grupowej:
  • kanały werbalne i niewerbalne
  • techniki aktywnego słuchania
  • dostosowanie narzędzi komunikacyjnych do potrzeb i możliwości odbiorcy
  • zróżnicowane formy komunikowania się – NLP
  • analiza transakcyjna
 • Posługiwanie się pomocami:
  • ogólne zasady
  • korzystanie z pomocy:  flipchart , tablica, rzutnik, video
  • konstruowanie efektywnych materiałów szkoleniowych
 • Warsztatowe metody szkoleniowe:
  • techniki przekazu treści aktywnymi metodami
  • opracowywanie ćwiczeń
  • cele poszczególnych metod
  • omówienie procesu i dyskusja treści. Podsumowywanie ćwiczeń.
 • Rola scenek w szkoleniu:
  • czemu służą?
  • opracowywanie scenek - pisanie scenariuszy
  • rejestracja i omawianie scenek. 
 • Gry i zabawy energetyzujące.
 • Szkolenie zmieniające postawy:
  • jak prowadzić szkolenie, o konieczności którego uczestnicy nie są przekonani?
  • jak radzić sobie z obawami i oporem uczestników?
  • jak wprowadzać "trudne" szkolenie? 
 • Narzędzia radzenia sobie z trudnymi sytuacjami:
  • przewidywanie trudności
  • radzenie sobie z trudnościami.
 • Współpraca w zespole trenerskim:
  • uzupełnianie się
  • wspieranie się w rozwoju.
 • Pogłębianie umiejętności trenerskich:
  • narzędzia pracy z grupą
  • doprowadzanie do pożądanych wniosków
  • rola trenera we wspomaganiu wymiany pomiędzy uczestnikami
  • radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi.
 • Ewaluacja efektywności szkoleń:
  • cele szkolenia
  • metody badania efektywności.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane