Zarządzanie stresem

 • Zwiększenie gotowości do efektywnego zarządzania stresem.
 • Dostarczenie umiejętności systemowego i doraźnego rozwiązywania sytuacji stresowych.
 • Wykorzystywanie wybranych technik redukcji stresu.
 • Definicja reakcji stresowej:
  • czym jest stres
  • przyczyny i objawy stresu
  • model reakcji na stres
  • fazy stresu
  • skutki długotrwałego stresu
 • Przegląd stresorów społecznych:
  • stresory społeczne w pracy
  • interpretacja sytuacji jako źródła stresu
  • oddzielanie osoby od roli zawodowej
 • Indywidualny styl radzenia sobie ze stresem:
  • typy osobowości a stres
  • diagnoza własnego stylu radzenia sobie ze stresem
 • Zapobieganie sytuacji stresowej:
  • techniki zwiększające rzeczowość w komunikacji
  • techniki aktywnego słuchania
  • precyzyjne konstruowanie komunikatów
 • Pozytywne przeformułowywanie autoskryptów:
  • czym są skrypty?
  • ćwiczenie przeformułowania skryptów
 • Wsparcie jako narzędzie radzenie sobie ze stresem:
  • rodzaje i źródła wsparcia
  • rola wsparcia w ograniczaniu stresu
  • poszukiwanie wsparcia
  • radzenie sobie z obawą przed odrzuceniem
 • Techniki interwencji wobec reakcji stresowych:
  • techniki opanowania stresu
  • ćwiczenia izomeryczne
 • Techniki relaksacji:
  • ćwiczenia oddechowe
  • praca głosem i ekspresją
  • relaks autogenny
  • wizualizacje

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane