Assessment i Development Center

Assessment Center/Development Center (AC/DC) stanowią wielowymiarową, obiektywną ocenę kompetencji pracowników, które są kluczowe na poszczególnych stanowiskach pracy.

Pobierz w PDF

Cele Assesment Center

 • ocena kompetencji pracowników - ich mocnych i słabych stron
 • procesy rekrutacji: zewnętrznej i wewnętrznej - umożliwia trafny wybór osoby najlepiej spełniającej wymagania stanowiska
 • procesy reorganizacji i tworzenie kadry rezerwowych (np. kadra managerska)
 • informacja zwrotna dla uczestnika procesu na temat swojego potencjału kompetencyjnego

Cele Development Center

 • ocena kompetencji pracowników- ich mocnych i słabych stron
 • określanie potrzeb szkoleniowych
 • proponowanie ścieżek rozwoju zawodowego
 • informacja zwrotna dla uczestnika procesu na temat swojego potencjału kompetencyjnego
 • Zapoznanie się z kompletną metodologią ACDC: cele projektu, badanie potrzeb, wybranie kompetencji, modele kompetencyjne, narzędzia badania, ocena, feedback
 • Organizacja i logistyka sesji: kryteria oceny i skala, opracowanie i dobór odpowiednich zadań, ewidencja uczestników, przekazanie instrukcji
 • Przebieg i etapy oceny
 • Nabycie kompetencji asesorskich
 • Ocena i analiza wyników sesji; raportowanie i informacja zwrotna
 • Zarządzanie wynikami oceny

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane