Badanie potrzeb szkoleniowych (w tym licencjonowane narzędzia polskie i zagraniczne)

Badanie potrzeb szkoleniowych to strategia rozwojowa, której celem jest podniesienie kompetencji pracowników, tak by efektywniej realizować swoje zadania. Pozwala zarówno definiować potrzeby krótkookresowe i jak i ustanawiać długofalowe przemiany jak i kierunki rozwoju całej firmy. Badanie potrzeb powinno być procesem ciągłym, prowadzonym na wszystkich etapach szkoleń, połączonym z ewaluacją.

Pobierz w PDF
  • Analiza celów biznesowych i diagnozowanie problemów organizacji
  • Zbieranie informacji o potrzebach szkoleniowych
  • Spotkania kluczowymi osobami w firmie
  • Wyłanianie i weryfikacja celów rozwojowych
  • Dobór odpowiednich metod badania potrzeb szkoleniowych
  • Narzędzia badania potrzeb- narzędzia polskie i zagraniczne
  • W jaki sposób zbierać informacje- ankiety; wywiady; obserwacje; sesje „on the job”

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane