Budowanie ścieżek karier i zarządzanie talentami

Budowanie ścieżek karier i zarządzanie talentami to podstawowe czynniki, które decydują o przyszłości danej organizacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, konieczne jest zapewnienie możliwości rozwoju i samorealizacji oraz skonstruowanie takiego systemu awansu zawodowego aby zmotywować pracowników do realizacji kolejnych zadań i zapewnić im satysfakcję z wykonywanej pracy.

Ścieżki karier są więc planem rozwoju pracownika i podnoszenia jego kompetencji i wiedzy tak by zapewnić mu możliwość awansu na kolejne stanowiska w strukturze organizacyjnej.

Zarządzanie talentami i tworzenie ścieżek karier dla managera bardzo trudnym zadaniem, ponieważ zależy od tego efektywność całego zespołu oraz realizacja planów przedsiębiorstwa. Należy wziąć pod uwagę zarówno cele rozwojowe pracowników jak i strategię biznesową firmy. Kolejne stopnie awansu powinny być tak przemyślane, by pokrywały się z aspiracjami pracownika jak i planami rozwojowymi przedsiębiorstwa

Niestety w wielu polskich przedsiębiorstwach strategia ta wdrażana jest niekonsekwentnie i bez właściwego przygotowania. W rezultacie prowadzi to do frustracji, stresu oraz braku wydajności wśród pracowników.

Pobierz w PDF
 • Czym jest talent i jak nim zarządzać?
 • Różnice między kompetencjami a talentem
 • Metody diagnozowania talentów
 • Metody selekcji kandydatów i rola przełożonego w wyławianiu talentów
 • Analiza stanowiska pracy
 • Rozwijanie talentów; działania szkoleniowe, coaching, udział w zespołach projektowych, nowe zadania; obowiązki
 • W jaki sposób tworzyć ścieżki karier- etapy; zasady
 • Znaczenie ścieżek karier w rozwoju organizacji
 • Rola ścieżek karier w motywowaniu pracowników
 • Jak budować lojalność i zaangażowanie wśród najlepszych pracowników
 • Jak połączyć priorytety biznesowe przedsiębiorstwa z zarządzaniem talentami?
 • Efekty wdrożenia programów zarządzania talentami i budowania ścieżek karier

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane