Działania doradcze; coaching, mentoring, działania naprawcze (mediacje w zespole)

W sytuacji dużego wzrostu konkurencyjności poziom kompetencji pracowników oraz skutecznie prowadzone działania doradcze mają ogromny wpływ na efektywność całego zespołu oraz na stopień realizacji powierzonych zadań.

Jest to bardzo istotny elementem zarządzania zespołem, ponieważ rolą działów HR jest nie tylko znalezienie jak najlepszych pracowników na rynku pracy, ale też zatrzymanie ich i zmotywowanie do jak najlepszej pracy. Do takich działań należą min. coaching, mentoring i mediacje

Pobierz w PDF

Coaching
Coaching jest procesem, którego celem jest wspieranie w rozwoju oraz dawanie pracownikowi (lub managerowi) okazji i szansy do rozwoju swoich umiejętności.
Coaching jest zatem, czymś więcej, niż treningiem, jest on raczej inspirowaniem do działania; zachęcaniem do dalszego rozwoju. Proces coachingu obejmuje pracę nad konstruowaniem planów rozwoju, stwarzaniem możliwości do wprowadzenia nowych rozwiązań w praktyce, wspólną ocenę dokonanych prób oraz wnioski z dokonanych obserwacji.

Mentoring
Jest to relacja między mentorem czyli osobą doświadczoną w danej dziedzinie a podopiecznym czyli osobą nabywającą umiejętności. Jest to proces oparty na ciągłym wsparciu, doradztwie i rozwijaniu kompetencji. Osoba ucząca się dzięki takiej relacji poznaje swoje mocne i słabe strony oraz dąży do rozwoju swojego potencjału

Mediacje w zespole
Mediacje to metoda rozwiązywania sporów w zespole, w którym osoba trzecia pomaga stronom skonfliktowanym we wzajemnej komunikacji. Proces ten powinien umożliwić dobrowolne porozumienie a nie narzucenie autorytatywnego rozwiązania.

  • Rola działań doradczych w organizacji
  • Współpraca z managerami w zakresie wdrażania działań doradczych
  • Rodzaje działań doradczych: coaching, mentoring, mediacje
  • Znaczenie działań doradczych w zespole
  • Rola coacha, mediatora i mentora
  • Budowanie autorytetu oraz odpowiedzialność za podjęte działania
  • Formułowanie celów i ustalanie priorytetów w działaniach
  • Specyfika pokolenia Y- sposoby komunikacji i motywowanie
  • Zarządzanie wynikami przeprowadzonych procesów w organizacji i ich znaczenie

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane