Działania szkoleniowe i rozwojowe oraz ewaluacja i efektywność procesów szkoleniowych

Bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników poprzez proces szkoleniowy, począwszy od identyfikacji potrzeb, konstrukcji programów szkoleniowych oraz organizację, realizację projektu i jego ewaluację.

Działania te powinny być procesem ciągłym, a pracownicy powinni stanowić największy kapitał organizacji.

Aby proces ten przyniósł jak najbardziej optymalne rezultaty konieczne jest właściwe zaplanowanie, zbadanie potrzeb i ocena projektu.

Wzrost konkurencyjności oraz rozwój technologii skłaniają do nieustannego rozwoju, podnoszenia poprzeczki, ponieważ rozwój osobisty przekłada się na rozwój firmy.

Odpowiednio skonstruowany plan rozwoju pracowników wpływa na wzrost motywacji, przywiązania do organizacji i identyfikacji z miejscem pracy.

Właściwie zaplanowany i zrealizowany proces rozwojowy przekłada się bezpośrednio na sprawne funkcjonowanie organizacji i jest podstawą do osiągnięcia sukcesu

Pobierz w PDF
  • W jaki sposób tworzyć strategię rozwojową w organizacji?
  • Jak zorganizować proces badania potrzeb i proces szkoleniowy?
  • Jak tworzyć grupy docelowe; współpraca z przełożonymi
  • Współpraca z firmami szkoleniowymi; dobór trenerów; nadzór nad konstruowaniem projektu szkoleniowego
  • Ewaluacja procesów szkoleniowych
  • Działania follow up 

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane