Rekrutacja i adaptacja pracowników

Procesy rekrutacyjne w firmach często są bagatelizowane. Zdarza się że decyzje o przyjęciu nowego pracownika podejmowane są w oparciu o opinie znajomych bez wcześniejszego przeanalizowania jego kompetencji. Nie wystarczy również kierować się kryteriami takimi jak: wykształcenie czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Bardzo często popełnianym błędem jest przeświadczenie, że osoby pracujące w dziale HR mają wystarczające kompetencje i doświadczenie, by sprawnie przeprowadzić proces rekrutacji. Popełnione błędy w czasie tego procesu bardzo szybko są weryfikowane ponieważ albo zarząd nie jest zadowolony z nowego pracownika albo pracownik nie odnajduje się na nowoobjętym  stanowisku. W rezultacie cały proces musi zostać powtórzony do czasu wyłonienia odpowiedniego kandydata. W ten sposób powstaje błędne koło, a firma ponosi konsekwencje finansowe.

Pobierz w PDF
  • Czym jest rekrutacja? Schemat procesu, czego oczekuję, kogo szukam?
  • Przygotowanie do rekrutacji: analizę dokumentacji (oceny listów motywacyjnych i CV kandydatów
  • Ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w zespole rekrutującym; struktura rozmowy; etapy; pozyskiwanie informacji o kandydacie
  • Wybór kandydata po rozmowach; porównanie kandydata na tle innych
  • Analiza przyczyn powstawania błędów w ocenie i możliwych sposobów zabezpieczania się przed nimi; trudne sytuacje rekrutacyjne

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane