Systemy motywowania pracowników

Znaczenie systemów motywowania w organizacji stało się bardzo ważnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi. Aby taki system był efektywny musi on rzeczywiście przynosić pracownikom korzyści, aby zwiększyć swój wkład w rozwój przedsiębiorstwa.

Systemy motywacyjne wpływają również na podniesienie kultury firmowej oraz zwiększają przywiązanie pracownika do organizacji.

Pobierz w PDF
 • Zwiększenie efektywności w zespole oraz jakości wykonywanych zadań
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników
 • Zwiększenie samodyscypliny wśród pracowników
 • Zmniejszenie poziomu fluktuacji kadry i zwiększenie lojalności w stosunku do firmy
 • Czym jest motywowanie i jaki ma wpływ na wykonywanie zadań?
 • Sytuacje wymagające motywowania i rozpoznawanie spadku motywacji w zespole
 • Motywatory zewnętrzne; jaki wpływ na motywację mają takie czynniki jak: kultura organizacyjna, lider, komunikacja i relacje międzyludzkie
 • Motywatory wewnętrzne: postawa, wartości i poglądy
 • W jaki sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
 • W jaki sposób zaangażować organizację w budowaniu procesu motywacyjnego?
 • Identyfikacja motywatorów dla poszczególnych grup pracowniczych
 • System motywacyjny jako zbiór narzędzi, służący do zwiększania wydajności i efektywności pracy.
 • Dobre praktyki- w jaki sposób utrzymać motywacje pracowników i kulturę motywacyjną w organizacji?

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane