Budowanie zespołu

 • Ćwiczenie umiejętności budowania zespołu i przewodzenia mu.
 • Dostarczenie wiedzy dotyczącej dynamiki rozwoju zespołu i zasad rządzących zespołem .
 • Diagnoza własnego zespołu na wymiarach ważnych dla efektywnej realizacji zadań przez jego członków.
 • Ćwiczenie narzędzi oddziaływania na zespół. 
 • Grupa a zespół:
  • kiedy mówimy o zespole?
  • zasady funkcjonowania efektywnego zespołu
  • cechy zespołu
 • Role w zespole:
  • analiza ról pełnionych w zespole.
  • autodiagnoza
 • Korzystanie z potencjału zespołu:
  • diagnoza ról członków swojego zespołu.
  • komplementarność ról
 • Narzędzia analizy swojego zespołu:
  • socjometria zespołu.
  • liderzy w zespole
 • Zaufanie:
  • Czym jest zaufanie?
  • Jak jest budowane?
 • Zachowania w pracy grupowej:
  • zachowania zadaniowe i zachowania motywujące.
  • zachowania destrukcyjne.
 • Etapy rozwoju zespołu:
  • cechy dojrzałego zespołu.
  • jak przeprowadzać zespół przez kolejne etapy?
 • Cele zespołowe:
  • wspólne rozumienie celu.
  • cele indywidualne a zespołowe
  • cele zespołowe a cele organizacji
  • miejsce zespołu w organizacji.
 • Podejmowanie decyzji jako narzędzie rozwijania zespołu.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane