Docenianie i informacja zwrotna

 • Zwiększenie gotowości do używania pozytywnej informacji zwrotnej w zespole.
 • Stworzenie okazji do pogłębionej refleksji nad osobistym stylem udzielania i przyjmowania informacji zwrotnych.
 • Rozszerzenie wachlarza technik chwalenia, doceniania i pozytywnego motywowania innych.
 • Obszary udzielania informacji zwrotnej – różny stopień trudności:
  • informacja zwrotna dotycząca zadania – relacji w zespole – relacji osobistej
  • etapy i zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Techniki komunikacyjne używane przy udzielaniu informacji zwrotnych:
  • narzędzia analizy interakcji – treść a sposób komunikowania – zastosowane do analizy sytuacji chwalenia
  • skutki sposobu komunikowania dla efektu komunikatu
 • Rola pozytywnej informacji zwrotnej:
  • dlaczego zajmować się docenianiem
  • co zasługuje na chwalenie
  • jak nie psuć zaangażowania chwaleniem
 • Specyfika różnego rodzaju pochwał:
  • "good job" a pełna informacja zwrotna
  • chwalenie wkładu zadaniowego i interpersonalnego
  • trudności w chwaleniu w sytuacji wieloetapowego działania projektowego
 • Otwartość:
  • otwartość na przyjmowanie informacji
  • otwartość w udzielaniu informacji
  • czym są dyktowane granice otwartości
 • Narzędzia doceniania:
  • wachlarz sposobów doceniania
  • publicznie czy prywatnie? – obawy przed upublicznianiem pochwał
 • Opory przed chwaleniem:
  • opory w relacji z podwładnymi
  • opory w relacji z przełożonymi
  • sposoby przepracowania oporów
 • Jak pomagać innym w udzielaniu informacji zwrotnej:
  • aktywność własna w poszukiwaniu informacji
  • odpowiedzialności obu stron w sytuacji udzielania informacji zwrotnej
 • Rola informacji zwrotnej w organizacji:
  • specyfika wpływu informacji zwrotnej na relacje – konstruowanie informacji zwrotnej w kontaktach pomiędzy działami
  • charakterystyka informacji zwrotnej wpływającej na zmiany organizacyjne

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane