Kierowanie motywacyjne

 • Przegląd i ćwiczenie narzędzi motywacyjnego kierowania zespołem. 
 • Rozwój umiejętności przekazu zadań, kontroli i egzekwowania poleceń. 
 • Budowanie grupy kierowniczej.
 • Zwiększenie identyfikacji z firmą i gotowości tworzenia kultury firmy. 
 • Obszary odpowiedzialności managera:
  • jednostka
  • zadanie
  • zespół
 • Style zarządzania:
  • rodzaje władzy
  • styl autokratyczny i demokratyczny
  • orientacja na pracowników – orientacja na zadanie
  • dostosowywanie stylu kierowania do dojrzałości podwładnych
  • analiza efektywności własnego stylu kierowania
 • Rola kierownika: 
  • potrzeby podwładnych
  • reprezentowanie firmy 
 • Korzystanie z różnych źródeł autorytetu
 • Rozwijanie kompetencji podwładnych:
  • instruowanie
  • zlecanie zadań Informacja zwrotna:
  • informacja zwrotna a krytyka
  • feedback motywujący i korygujący
  • pozytywna informacja zwrotna
 • Kontrola:
  • uzgadnianie etapów kontrolnych
  • możliwe formy kontroli.
  • rozwijanie odpowiedzialności pracowników za autokontrolę.
 • Motywowanie podwładnych:
  • motywatory finansowe i niefinansowe
  • kategoryzacje potrzeb
  • dostosowanie motywatorów do specyfiki podwładnych
 • Delegowanie:
  • funkcje delegowania – ograniczenia delegowania
  • opory przed delegowaniem
  • "empowerment" a pozostawianie swobody działania
  • poziomy delegowania

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane