Metody szkoleń i rozwoju potencjału

 • Doskonalenie umiejętności tworzenia planów szkoleń na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych.
 • Poznanie technik oceny efektywności szkoleń oraz wdrażania przez uczestników umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia.
 • Omówienie metod szkolenia i doskonalenia kadr.
 • Szkolenie jako narzędzie HRM:
  • tradycyjne i współczesne podejście do szkoleń
  • cele strategiczne HR w firmach
  • typy szkoleń używanych w polityce HR
 • Potrzeby szkoleniowe:
  • źródła informacji o potrzebach szkoleniowych
  • strategia firmy jako źródło potrzeb szkoleniowych
  • poziomy potrzeb szkoleniowych i nieszkoleniowych
  • bariery w identyfikacji potrzeb szkoleniowych
  • analiza potrzeb (metody, działania, wyniki)
 • Tworzenie planów szkoleń:
  • ustalanie priorytetów szkoleniowych w organizacji – analiza pola sił
  • definiowanie celów działań szkoleniowych
  • cele szkoleń a rodzaj realizatora
 • Ocena efektywności szkoleń:
  • mechanizmy oddziaływania szkolenia na organizację
  • przegląd narzędzi pomiaru efektu działań szkoleniowych
  • wskaźniki zarządzania finansami a zarządzanie efektywnością szkoleń (ROI dla szkoleń)
  • szkolenia jako narzędzie wdrażania strategii i perswazji
  • metody mierzenia efektów szkoleń w zrównoważonej karcie wyników
 • Metodyka prowadzenia szkoleń grupowych:
  • metody i narzędzia szkoleń
  • program szkolenia a realizacja celów szkoleniowych
  • porównywanie programów szkoleniowych
 • Metodyka organizacji szkoleniowych działań rozwojowych:
  • coaching i mentoring jako działania szkoleniowe
  • ocena wiarygodności realizatorów
  • konstruowanie kontraktów pomiędzy aktorami – techniki oddziaływania HR na proces indywidualnej pracy
  • czego można a czego nie warto wymagać od realizatorów indywidualnych działań szkoleniowych
 • Metody przedłużania efektu szkoleniowego:
  • typowe metody wzmacniania i przedłużania efektu szkoleniowego
  • długość i trwałość efektów szkoleń
  • cykl szkoleniowy – narzędzia weryfikacji aktualnych potrzeb
  • metody dostarczania umiejętności
 • Analiza efektywności działań szkoleniowych w rozwoju kadr:
  • karta zrównoważonego rozwoju w polityce personalnej
  • analiza alternatywnych narzędzi monitoringu rozwoju kadr

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane