Ocena personelu - wdrażanie systemów ocen

 • Przekazanie informacji dotyczących systemu ocen, wprowadzanego przez firmę.
 • Rozwijanie umiejętności uczestniczenia w rozmowie oceniającej - zarówno w roli oceniającego, jak i ocenianego.
 • Uczenie umiejętności opracowywania i wytyczania celów.
 • Przygotowanie uczestników do radzenia sobie trudnościami we wdrażaniu systemu.
 • Jak konstruowane są systemy ocen
 • Cele systemu ocen:
  • dla firmy – przegląd kadry, potrzeby szkoleniowe, motywowanie
  • dla pracownika – bezpieczeństwo (wie, za co jest oceniany w firmie) – ujawnienie swoich potrzeb
  • dla kierownika – lepsze poznanie swojego pracownika, narzędzie motywacyjne
 • Elementy dobrze przeprowadzonej rozmowy oceniającej.
 • Psychologia rozmowy oceniającej:   
  • z czym kojarzy się ocena?
  • jak ograniczać obawy podwładnych?
  • jak zachęcać do współuczestnictwa?
  • tworzenie odpowiedniego klimatu – jak rozpocząć rozmowę? 
 • Umiejętności komunikacyjne niezbędne w procesie oceniania:
  • rozumienie uwarunkowań – docenianie – sprawdzanie rozumienia – utrzymywanie kontroli nad rozmową
  • słowa, których należy unikać
 • Przekazywanie informacji dotyczących osiągnięć pracownika:
  • informacja zwrotna a krytyka
  • elementy składowe informacji zwrotnej
 • Kaskada celów
 • Stawianie pracownikom celów:
  • strategia firmy jako kontekst, w którym cele są stawiane
  • przypuszczalne tematy celów specyficznych dla firmy
  • czego podwładny potrzebuje od swojego szefa, by móc realizować cel lub wykonać zadanie
 • Rozwiązywanie problemów pracowników:
  • rozmowa oceniająca jako okazja do rozwiązywania problemów
  • rozwiązywanie problemów jako niezbędny etap w stawianiu celów
 • Omówienie typowych pułapek:
  • dlaczego zawyżamy ocenę?
  • jak przekazywać ocenę, by była zrozumiała?
  • jak chronić się przed podważaniem oceny?
  • jak przekazywać trudne oceny?
 • Radzenie sobie z „trudnymi podwładnymi”:
  • narzędzia radzenia sobie z wybranymi trudnymi sytuacjami

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane