Planowanie systemów sukcesji i kadry zapasowe

 • Poznanie problematyki zarządzania rozwojem kadr.
 • Pogłębienie rozumienia procedur stosowanych w planowaniu sukcesji kadr.
 • Ćwiczenie metod oceny potencjału i rozwoju kadr.
 • Planowanie następstw w organizacji:
  • tradycyjne i współczesne podejście
  • zmienność struktur i biznesów jako problem pracy HR
  • HR jako dział zarządzający personalnym PR wewnętrznym i zewnętrznym
 • Polityczny wymiar planowania potencjału rozwojowego w organizacji: 
  • merytoryczny i polityczny aspekt planowania rozwoju
  • komunikowanie zasad planowania potencjału
  • techniki i metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej – przykłady rozwiązań
  • analiza potrzeb i efektów komunikatów dla różnych grup odbiorców
 • Narzędzia oceny potencjału:
  • metody stosowane do oceny potencjału
  • merytoryczna wartość informacji zdobytych różnymi technikami oceny potencjału
  • technika Centrum Oceny i Centrum Rozwoju – podobieństwa, różnice, konsekwencje stosowania
  • funkcje oceny kompetencji przez bezpośrednich przełożonych
 • Kadra zapasowa:
  • typowe podejścia do tworzenia systemów kadry zapasowej – przykłady polskie
  • narzędzia stosowane w budowaniu kadry zapasowej – konsekwencje rozwiązań
  • wielkość i trwałość grup kadry zapasowej
  • etapy procesu
  • systemy pracy z kadrą zapasową
  • warsztat własnych rozwiązań
 • Narzędzia i techniki planowania sukcesji:
  • planowanie sukcesji jako specyficzny rodzaj systemu kadry zapasowej
  • rola działań adresowanych do sukcesorów
  • wyróżnienie stanowisk objętych planowaniem sukcesji – przykłady rozwiązań
  • planowanie sukcesji w różnych branżach
 • Systemy "grup szybkiego awansu":
  • rola grup szybkiego awansu w kulturze organizacyjnej
  • typologia grup szybkiego awansu
  • cele i narzędzia komunikowania w różnych rozwiązaniach
  • typowe rozwiązania napięć wprowadzanych przez grupy szybkiego awansu do organizacji

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane