Przywództwo

 • Doskonalenie umiejętności przywódczych.
 • Ćwiczenie umiejętności przewodzenia zespołowi.
 • Omówienie sposobów budowania własnego autorytetu.
 • Przywództwo a kierowanie
 • Cechy przywódcy:
  • autodiagnoza cech przywódczych
  • sposoby rozwijania cech przywódczych
 • Władza i wpływanie:
  • źródła władzy
  • kryteria stosowania rodzajów władzy
  • rola osoby kierującej płaskim zespołem
 • Tworzenie norm:
  • narzędzia zmiany norm niepożądanych
  • postępowanie przy obniżających się standardach. 
 • Zachowania przywódcze:
  • aktywne wprowadzanie zmian.
  • inspirowanie.
  • modelowanie działania
  • „zagrzewanie” serc
  • umożliwianie działania innym Pojęcie lidera rozproszonego.
 • Etapy modyfikacji zachowań:
  • feedback i dociekanie przyczyn
  • restytucja
  • zawieszanie sankcji
  • cechy sankcji jako motywatora
  • dostosowywanie sankcji do pracownika
 • Przekazywanie trudnych wiadomości:
  • planowanie rozmowy.
  • etapy rozmowy - rozpoczynanie od meritum.
  • jak pomóc osobie odbierającej "trudną wiadomość".
  • radzenie sobie z emocjami pracowników i własnymi

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane