Rekrutacja i adaptacja nowych pracowników

 • Ćwiczenie umiejętności analizy dokumentów.
 • Doskonalenie technik prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w zespole rekrutującym.
 • Analiza przyczyn powstawania błędów w ocenie i możliwych sposobów zabezpieczania się przed nimi.
 • Ćwiczenie zasad efektywnego przyjmowania kandydata do zespołu.
 • Rodzaje narzędzi selekcyjnych.
 • Analiza własnych potrzeb rekrutacyjnych.
 • Przygotowanie rozmowy rekrutacyjnej:
  • kogo szukamy? - określanie profilu kandydata na stanowisko
  • dobór kandydata do istniejącego zespołu
  • praca nad listem motywacyjnym / cv / dokumentami
  • przygotowanie planu rozmowy
 • Struktura i etapy rozmowy rekrutacyjnej:
  • tworzenie odpowiedniej atmosfery
  • prowadzenie wywiadu behawioralnego i obserwacji kandydata
  • cztery poziomy wywiadu
  • zasady komunikowania się, umiejętność słuchania
 • Przyczyny błędów w ocenie kandydata.
 • Ocena kandydata.
 • Przedstawianie kandydatowi firmy i określanie zadań:
  • przedstawienie firmy, zasad pracy oraz ścieżek rozwoju
  • określenie harmonogramu dla nowego pracownika
 • Przekazywanie trudnej informacji - odmowa przyjęcia do pracy.
 • Zasady wprowadzania nowego pracownika:
  • zasady uczenia
  • integracja z grupą współpracowników
  • dobór odpowiedniego mentora
  • kontrola nad nowym pracownikiem w pierwszym okresie zatrudnienia
 • Weryfikacja trafności doboru pracownika po okresie próbnym.

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane