Zarządzanie rozwojem kadry

 • Rozwój metod dotyczących zarządzania rozwojem kadr.
 • Ćwiczenie metod planowania karier.
 • Doskonalenie  technik oceny potencjału kadry.
 • Rozwój zasobów ludzkich czy rozwój kadr:
  • tradycyjne i współczesne podejście do rozwoju kadr
  • od dożywotniego zatrudniania do realizacji projektu przez sieć specjalistów
  • nowy kontrakt społeczny
  • zarządzanie rozwojem "chwilowo zatrudnionych"
 • Zarządzanie karierą:
  • definiowanie karier
  • planowanie rozwoju osobistego – narzędzia
  • warsztaty planowania karier
  • pomoc organizacji w rozwoju osobistym
  • typy motywacji w planowaniu karier
 • Systemy planowania karier:
  • zawodowe ścieżki rozwoju
  • etapy wprowadzania systemu ścieżek rozwoju
  • warsztat rozwiązań
 • Narzędzia oceny potencjału:
  • metody stosowane do oceny potencjału
  • polska praktyka a trendy światowe
  • ocena kompetencji w trakcie rozmowy okresowej – ograniczenia metody i przykłady wdrożonych rozwiązań
  • przegląd konsekwencji stosowania różnych metod
 • Organizacja ucząca się:
  • typowe podejścia do zarządzania wiedzą
  • narzędzia stosowane w budowaniu organizacji uczącej się – konsekwencje rozwiązań
  • narzędzia uczenia się w działaniu organizacji
  • rodzaje uczenia się w zależności od typu kariery
  • warsztat własnych rozwiązań
 • Narzędzia rozwoju potencjału:
  • indywidualne projekty w ramach job rotation
  • coaching – podejścia stosowane i ich konsekwencje
  • coaching kadry kierowniczej najwyższego i średniego szczebla – przykłady polskich rozwiązań
  • mentoring
 • Działania kadr w sytuacji fuzji i redukcji personelu:
  • kulturowe i narzędziowe podejście do redukcji personelu
  • działania komunikacyjne wewnątrz i na zewnątrz organizacji
  • planowanie etapów fuzji z perspektywy strategii personalnej
  • oceny potencjału w sytuacjach fuzji – analiza polskich przykładów

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane