Techniki negocjacji handlowych

 • Ćwiczenie stosowania różnych strategii negocjacyjnych.
 • Rozwój własnego stylu komunikowania się z klientem na różnych etapach procesu negocjacji.
 • Zwiększenie umiejętności kontrolowania przebiegu rozmowy negocjacyjnej.
 • Rozwój umiejętności konstruowania efektywnej argumentacji.
 • Przygotowania do negocjacji:
  • przygotowania – podstawowy warunek powodzenia
  • analiza stron
  • batna – analiza alternatyw
  • definicja kryteriów, wymiary porównywania alternatyw
  • ocena potencjału dostawcy / sprzedawcy, sprawdzanie wiarygodności
 • Dynamika sytuacji negocjacyjnej:
  • dynamika interakcji między partnerami w negocjacjach
  • wpływ celów i strategii na przebieg negocjacji
  • dynamika sytuacji negocjacyjnej a stabilność porozumienia
  • efekt pierwszego wrażenia
  • budowanie zaufania w trakcie negocjacji
  • satysfakcja merytoryczna – psychologiczna – proceduralna
 • Sposoby radzenia sobie z konfliktem interesów:
  • źródła potencjalnych nieporozumień
  • spirala konfliktu
 • Strategie negocjacyjne:
  • pozycyjna – problemowa
  • cel negocjatora a możliwe wyniki negocjacji
  • kiedy stosować którą strategię?
 • Strategia pozycyjna:
  • taniec negocjacyjny
  • analiza przedziałów zgodności
  • dolna linia
 • Strategia problemowa:
  • interesy – potrzeby
  • dążenie do sytuacji wygranej obu stron
 • Taktyki i kontrtaktyki:
  • "chwyty" negocjacyjne
  • w sytuacji względnej przewagi
  • jak budować swoją przewagę?
 • Rola komunikacji w negocjacjach:
  • analiza treści przekazu
  • dostrajanie się – podążanie
  • działania w sytuacji impasu.
 • Współpraca w zespole negocjatorów.
 • Konstruowanie porozumienia:
  • warunki stabilności umów
  • rola taryfikatorów
 • Radzenie sobie z presją, naciskami i "brudnymi chwytami".

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane