Efektywne prezentacje handlowe

 • Rozwój efektywności w prowadzeniu prezentacji przed forum, w tym:
  • praca nad sposobem prezentowania treści prezentacji.
  • praca nad spójnością materiału.
 • Rozwój umiejętności dostosowywania prezentacji do potrzeb audytorium.
 • Ćwiczenie technik prezentacji handlowych.
 • Pogłębienie świadomości procesu sprzedaży i rozwój technik sprzedaży.
 • Wstęp do prezentacjii:
  • kanały komunikacji a odbiór prezentacji
  • struktura prezentacji
 • Autoprezentacja:
  • analiza komunikatów niewerbalnych
  • prezentowanie firmy
 • Przygotowanie się do prezentacji:
  • definiowanie celów – co chcę osiągnąć?
  • dostosowanie metod prezentacji do celów
 • Analiza audytorium:
  • analiza potrzeb różnych rodzajów odbiorców
  • dobór metod prezentacji do potrzeb słuchaczy
  • prezentacje instytucjonalne
 • Struktura prezentacji:
  • rozpoczynanie – jak przykuć uwagę słuchaczy?
  • konstruowanie swojego wywodu – utrzymywanie uwagi słuchaczy
  • zakończenie – z czym mają wyjść słuchacze? 
 • Okazywanie zainteresowania:
  • zachęcanie do pytań i dyskusji
  • kontrola nad pytaniami i dyskusją
 • Pomoce audiowizualne:
  • rola pomocy
  • znaczenie wizualizacji
  • rodzaje pomocy
 • Prezentacja trudnych treści:
  • prezentacja definicji
  • prezentacja formularzy
  • prezentacja procedur
  • prezentacja danych
 • Argumentacja sprzedażowa:
  • cechy produktu a korzyści klienta
  • typy dysydentów – dobór korzyści
  • rola podsumowania – domykanie sprzedaży
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach:
  • pytania – atak – podważanie
  • trudni słuchacze – trudne zachowania
  • rodzaje obiekcji
  • argumentacja porównawcza
 • Radzenie sobie ze stresem:
  • czym jest stres
  • radzenie sobie ze stresem – "źródła" wsparcia
  • radzenie sobie z lękiem przed wystąpieniami
  • techniki rozładowywania napięcia

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane