Techniki efektownej sprzedaży

 • Rozwój umiejętności nawiązywania i utrzymywania osobistego kontaktu z klientem.
 • Ćwiczenie umiejętności rozumienia i dostosowywania się do potrzeb klienta.
 • Rozwój własnego stylu współpracy z klientem.
 • Doskonalenie umiejętności doradzania klientowi i poszerzania sprzedaży.
 • Ćwiczenie technik skutecznej argumentacji.
 • Typologie klientów:
  • typologie segmentacyjne / rynkowe
  • techniki rozmów z różnymi segmentami
 • Pojęcie produktu rozszerzonego.
 • Mówienie językiem korzyści (F-A-B).
 • Psychologiczne potrzeby klientów:
  • racjonalne i psychologiczne motywacje do zakupu
  • konstruowanie oferty dostosowanej do potrzeb klienta
 • Techniki komunikowania się w kontakcie z klientem:
  • jak słuchać – jak zostać usłyszanym
  • dostrajanie się – język klienta
  • komunikacja niewerbalna – mowa ciała
 • Etapy sprzedaży:
  • jak uzyskać zainteresowanie klienta?
  • rozpoznanie potrzeb
  • przedłużanie sprzedaży
  • domykanie sprzedaży
  • utrzymywanie kontaktu długofalowego
 • Radzenie sobie z obiekcjami klienta:
  • obiekcje jako wyraz zainteresowania
  • wyprzedzanie obiekcji
  • przekształcanie obiekcji w zachętę do kupna
 • Radzenie sobie z wyzwaniami – trudni klienci:
  • klucz do trudnych typów klientów
  • fazy rozwiązywania problemów klientów
 • Rozwijanie się w roli handlowca:
  • moje silne i słabe strony w roli handlowca
  • praca nad własnymi ograniczeniami - rozwijanie swoich silnych stron

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane