Modele kompetencji oraz konstruowanie opisów stanowisk pracy

Model kompetencyjny – jest to zbiór kompetencji, które wynikają ze strategii, celów oraz wartości danej organizacji. Stanowią fundamentalne narzędzie do zarządzania wszystkimi obszarami HR tj:

 • Metody konstruowania opisów stanowisk pracy
 • Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Działania rozwojowe; badanie potrzeb szkoleniowych; szkolenia
 • Ewaluacja szkoleń
 • Tworzenie ścieżek karier
 • Ocena okresowa
 • Motywowanie
 • AC-DC
 • Budowanie kultury organizacyjnej
 • Wynagradzanie pracowników
Pobierz w PDF

Dzięki rzetelnemu zaprojektowaniu i wdrożeniu modeli kompetencyjnych, organizacja może odnieść sukces w realizacji swoich celów, a jej pracownicy mają szansę na rozwijanie swojej kariery zawodowej w zgodzie z ich predyspozycjami i potencjałem.

 • Czym są kompetencje? Definicja i znaczenie i ich rodzaje
 • Świadomość wagi konstrukcji rzetelnego modelu kompetencyjnego
 • Modele kompetencyjne i ich zastosowanie
 • Kompetencje a strategia firmy
 • Budowanie modelu kompetencyjnego- zasady; etapy wdrożenia
 • Wypracowanie modelu kompetencyjnego w oparciu o strategię i misję mojej firmy
 • Zastosowanie modeli kompetencyjnych we wszystkich obszarach HR
 • Czym jest opis stanowiska pracy i jego zastosowanie
 • Opracowanie wzoru opisu stanowiska pracy
 • Opracowanie macierzy kompetencji w przypadku tworzenia opisów stanowisk pracy
 • Opracowanie procedur tworzenia stanowisk pracy i ich wdrażania

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane