Outplacement

Jest to proces zwolnień powiązany z programem wsparcia dla pracowników poprzez takie działania jak: doradztwo zawodowe i psychologiczne dla pracowników oraz pomoc w znalezieniu nowej pracy.

Oferowana pomoc powinna przyjąć formę programu dedykowanego pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będących w trakcie wypowiedzenia, tak by zminimalizować negatywne skutki utraty pracy oraz zaadoptować pracownika do nowych wymogów rynku pracy.

Projekt za zakresu outplacementu powinien być wszechstronny, dopasowany do indywidualnych potrzeb i potencjału zawodowego każdego pracownika będącego na wypowiedzeniu.

Pobierz w PDF
  • Czym jest outplacement i jakie są jego możliwości?
  • Outplacement grupowy i indywidualny
  • Z czego składa się outplacement i jak dopasować go do osoby zwalnianej?
  • Przekazywanie trudnych informacji- w jaki sposób przeprowadzić rozmowę z pracownikiem?
  • W jaki sposób managerowie mogą motywować pracowników do korzystania z programu zwolnień
  • Program aktywizacji zawodowej: ocena potencjału, rynek pracy- aktualne wymogi i trendy rekrutacyjne
  • Szkolenia i coching dla osób zwalnianych: autoprezentacja pracowników:  tworzenie dokumentów aplikacyjnych
  • Exit interwiew?

Proszę przysłać mi szczegółową ofertę na wybrane szkolenia

* - pola wymagane